17 °C, 1 m/s, 88.9 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaDesmito jubileju svin LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte; to absolvējuši 349 studenti
Desmito jubileju svin LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte; to absolvējuši 349 studenti
28/10/2011

Šodien savu desmit gadu jubileju svin Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) jaunākā fakultāte – Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF), kurā šo desmit gadu laikā diplomus ieguvuši 349 studenti. Par godu lielajai jubilejai, ITF izdevusi jubilejas izdevumu, bet šodien pilī notiek absolventu salidojums, kurā tikties aicināti gan esošie un bijušie darbinieki, gan studenti un absolventi.

Ritma Gaidamoviča

Šodien savu desmit gadu jubileju
svin Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) jaunākā
fakultāte – Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF), kurā šo
desmit gadu laikā diplomus ieguvuši 349 studenti. Par godu lielajai
jubilejai, ITF izdevusi jubilejas izdevumu, bet šodien pilī notiek
absolventu salidojums, kurā tikties aicināti gan esošie un bijušie
darbinieki, gan studenti un absolventi.

Šajos desmit gados fakultāti ir
absolvējuši 280 studenti pamatstudijās, 69 maģistra studijās.
Šobrīd fakultātē kopējais studējošo skaits ir 280, tostarp 17
doktoranti, uzsver ITF dekāns profesors Uldis Iljins. Viens no
fakultātes dibinātājiem, pirmais fakultātes dekāns, tagadējais LLU
Zinātņu prorektors Pēteris Rivža svētku uzrunā atzina, ka viens no
galvenajiem ITF veidošanas stūrakmeņiem bijusi tautsaimniecības
nepieciešamība pēc kvalificētiem, zinošiem IT speciālistiem. Lai
arī fakultātei jau ir desmit gadu, P.Rivža atzīst, ka speciālistu
šajā jomā vēl trūkst un ir jāstrādā tālāk.

Jubilārus šodien sveica LLU, Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis, sadarbības
partneri, draugi un absolventi, vēlot veiksmi un attīstību arī
turpmākos gadus. Lai izdodas Latvijai dāvāt daudz un spējīgus IT
speciālistus.

«Apjomīgais darbs ļāvis izaudzināt
lieliskus speciālistus – LLU ITF niša ir balstīta uz zināšanu
pielietojumu, nevis teorētiskām zinībām vai «dzelžu» izpratni,
tādēļ augstskolas absolventi arī skarbajos bezdarba apstākļos bija
pieprasīti, un nozarē allaž atradās vieta arī LLU studentiem,» tā
dekāns.

Viņš atzīst, ka pēdējos gados paralēli
studiju darbam ITF ar zināšanām ir integrējusies arī universitātē –
izveidotās pētnieku grupas sadarbojas ar speciālistiem
Lauksaimniecības fakultātē, Tehniskajā fakultātē (TF), Meža
fakultātē (MF), Pārtikas tehnoloģijas fakultātē un Lauku inženieru
fakultātē. 2008. gadā Egila Stalidzāna vadībā izveidoja Biosistēmu
grupu, divus gadus vēlāk – Datorvadības grupu, kas darbojas ar
rūpniecisko automātiku. Tāpat Fizikas katedra izveidoja grupu, kas
sadarbojas ar TF un pēta siltuma un masas pārnesi, kā arī saules
kolektorus. Par saules kolektoru pētījumiem 2011. gada 10. jūnijā
Fizikas katedras lektore Ilze Pelēce aizstāvēja promocijas darbu.
Vadību sistēmu katedras profesore bijusī fakultātes dekāne Irina
Arhipova sadarbībā ar MF realizēja zinātnisko projektu par mežu
apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmu.

Fakultāte aktīvi sadarbojas ar vairāk
nekā 20 dažādām organizācijām un firmām Latvijā, gan piedāvājot
studentiem prakses vietas, gan veicot zinātnisko darbu. Studiju
procesa uzlabošanai šogad fakultāte parakstīja sadarbības līgumu ar
Jelgavas 1. ģimnāziju par skolēnu sagatavošanu studijām
LLU.

Šobrīd fakultāti veido četras katedras:
Fizikas, Matemātikas, Datoru sistēmu un Vadības sistēmu. Runājot ar
nākotni, dekāns atzīst, ka fakultāte ir apzinājusi savus resursus,
regulāri nostiprina un pilnveido visas esošās ITF studiju
programmas, kā arī uzlabo pasniegtos informācijas tehnoloģiju
apguves pamatus citām LLU fakultātēm. «Fakultātes turpmākai
attīstībai atslēgas vārds atkal ir «projekti» – augstskolas
iegūtajā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā jau apgūti
līdzekļi Fizikas katedras remontam, vēl tiks iegādāta dažāda
aparatūra gan katedrai, gan zinātniskajām grupām. Pēc PTF
pārcelšanās uz paredzēto Valdekas kompleksu ceram iegūt papildu
telpas, lai fakultāte varētu attīstīties un paplašināt zinātnisko
darbību,» tā U.Iljins.

Pulksten 18 Jelgavas pilī sekos
sarīkojuma saviesīgā daļa – salidojums LLU aulas foajē.

Foto: Ivars Veiliņš