20 °C, 2.8 m/s, 60.8 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāDiskutēs par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada
Diskutēs par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada
17/11/2011

Pirmdien, 21. novembrī, no pulksten 10 līdz 13 Jelgavā, Driksas ielā 9, ēdināšanas kompleksa «Silva» konferenču zālē notiks Zemgales reģiona diskusija par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada.

www.jelgavasvestnesis.lv 

Pirmdien, 21. novembrī, no pulksten 10 līdz 13 Jelgavā,
Driksas ielā 9, ēdināšanas kompleksa «Silva» konferenču zālē notiks
Zemgales reģiona diskusija par Kohēzijas politikas atbalstāmajām
jomām Latvijā pēc 2013. gada.

«Kohēzijas politikas (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās
attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējums līdz šim ir sniedzis
nozīmīgu atbalstu Latvijā visdažādākajās jomās. Ar struktūrfondu
atbalstu renovētas izglītības iestādes, dzīvojamie nami, atbalstīta
uzņēmējdarbība, sakārtota ūdenssaimniecība un autoceļu
infrastruktūra, sniegts sociālais atbalsts, kā arī realizēta vēl
vesela virkne citu pasākumu. Šobrīd Latvijai, kā Eiropas Savienības
(ES) dalībvalstij, jānosaka prioritātes nākamajam – 2014. – 2020.
gada plānošanas periodam. Lai efektīvāk koncentrētu ierobežotos
finanšu resursus, nākamajā plānošanas periodā līdzšinējo 13
prioritāšu vietā Kohēzijas politikas finansējumam tiks virzītas
piecas,» tā Elīna Uļanska Zemgales plānošanas reģiona

Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra Sabiedrisko
attiecību speciāliste.

Zemgales reģiona diskusija par Kohēzijas politikas atbalstāmajām
jomām Latvijā pēc 2013. gada tiek organizēta ar mērķi uzklausīt un
apkopot ieinteresēto pušu viedokļus, tāpēc diskusijā aicināti
piedalīties pašvaldību, uzņēmēju, NVO un valsts institūciju
pārstāvji.

Diskusiju Finanšu ministrijas uzdevumā organizē Baltijas
Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs (BICEPS). Tāpat
Finanšu ministrijas uzdevumā BICEPS šobrīd veic priekšizpēti par ES
Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada.
Izpētes ietvaros tiek veidots diskusiju materiāls, kurā tiks
izvirzīti pamatoti priekšlikumi par Eiropas Savienības Kohēzijas
politikas atbalstāmajām jomām Latvijā un par to maksimālu
fokusēšanu pēc 2013. gada.

Diskusiju materiālā izteiktie priekšlikumi tiks apspriesti visos
Latvijas reģionos un pēc 10. novembra būs pieejami www.esfondi.lv
sadaļā «2014.-2020. gads». Reģionālo diskusiju rezultāti tiks
apkopoti un iesniegti turpmākam darbam Finanšu ministrijā.

Ar BICEPS izveidoto diskusiju materiālu var iepazīties šeit.

Sīkāka informācija par pasākumu un pieteikšanās pa tālruni
63028454, mob.29145679, vai e-pastu:
dace.strautkalne@zpr.gov.lv