13.7 °C, 0.4 m/s, 94.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāDomes ārkārtas sēdē deputāti noraida uzņēmuma iesniegumu par pašvaldības it kā radīto zaudējumu piedziņu
Domes ārkārtas sēdē deputāti noraida uzņēmuma iesniegumu par pašvaldības it kā radīto zaudējumu piedziņu
13/06/2008

Šodien ārkārtas domes sēdē deputāti noraidīja SIA «Balkom» iesniegumu par 228865,07 latu liela mantiskā zaudējuma atlīdzināšanu, kas uzņēmumam it kā radies pašvaldības vilcināšanās dēļ.

Zane Auziņa

Šodien ārkārtas domes sēdē
deputāti noraidīja SIA «Balkom» iesniegumu par 228865,07 latu liela
mantiskā zaudējuma atlīdzināšanu, kas uzņēmumam it kā radies
pašvaldības vilcināšanās dēļ.

 

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Rublis informē, ka SIA «Balkom» uzsācis mantiskā zaudējuma
piedziņas procesu pret pašvaldību saistībā ar zaudējumiem, kas tam
radušies pēc tam, kad ilgstoši neesot saņemta piekrišana
individuālās katlu mājas izbūvei daudzdzīvokļu namam Satiksmes
ielā.

Savu iesniegumu uzņēmums pamato ar
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma
15. pantu. Iesniegumā uzņēmums norādījis, ka 2004. gada 23. martā
SIA «Balkom» kā pasūtītājs noslēdzis Ģenerālo darbuzņēmuma līgumu
būvniecības darbu izpildei ar AS «Panda» kā ģenerāluzņēmēju ar
mērķi veikt būvlaukuma sagatavošanas darbus un saskaņotus
demontāžas darbus, kā arī dzīvojamās ēkas, kuras pirmais stāvs
paredzēts komerciālai izmantošanai, būvniecību pēc SIA «Balkom»
izstrādātā un saskaņotā projekta objektā – 602. sērijas jaunbūvē
Jelgavā, Satiksmes ielā 35a. Zaudējumi radušies sakarā ar to, ka
Jelgavas dome ilgstoši neesot sniegusi atbildi uz SIA «Balkom»
iesniegumiem, kuros lūgts izsniegt atļauju vietējā gāzes katla
izmantošanai, kā arī ņemot vērā to, ka ar Jelgavas domes 2004. gada
23. septembra lēmumu SIA «Balkom» tika atteikts ierīkot alternatīvo
apkuri ēkā Satiksmes ielā 35a, Jelgavā.

Ar Administratīvās apgabaltiesas 2005.
gada 20. aprīļa spriedumu Jelgavas domes lēmums atzīts par spēkā
neesošu un SIA «Balkom» saņēma atļauju individuālās apkures
izbūvei. Uzņēmums uzskata, ka pastāv tieša cēloņsakarība starp
zaudējumiem un pašvaldības rīcību – SIA «Balkom» zaudējumi nebūtu
radušies, ja Jelgavas dome būtu ievērojusi labas pārvaldības
principu un pieņēmusi tiesisku un pamatotu lēmumu.

Tādēļ atsaucoties uz Valsts pārvaldes
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma vairākiem pantiem
uzņēmums pašvaldību lūdz atlīdzināt tam it kā nodarītos zaudējumus
228865,07 latu apmērā, kas radušies pašvaldības vilcināšanās
dēļ.

Taču, izvērtējot Jelgavas domes rīcībā
esošos dokumentus, pašvaldība SIA «Balkom» iesniegumu šodien
noraidīja. Tas tiek pamatots ar to, ka pirmkārt SIA «Balkom» ir
nokavējis Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas likuma 17. pantā noteikto iesnieguma par zaudējuma
atlīdzinājumu iesniegšanas termiņu, kas ir patstāvīgs šāda
iesnieguma noraidīšanas pamats. Taču neskatoties uz to, ka SIA
«Balkom» ir nokavējis termiņu, kas pats par sevi ir pamats
iesnieguma noraidīšanai, Jelgavas dome ir vērtējusi uzņēmuma
iesniegumu arī pēc būtības, nonākot pie secinājuma, ka arī pēc
būtības atlīdzinājuma izmaksai nav pamata. Tam galvenais iemesls ir
fakts, ka Jelgavas domei nav iesniegti pierādījumi, ka uzņēmumam
SIA «Balkom» vispār ir radušies zaudējumi – to esamību uzņēmums
nespēj pierādīt.