19.2 °C, 1.3 m/s, 91.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāDzīvokļu īpašniekus aicina pievērst uzmanību pastkastīšu stāvoklim savā mājā
Dzīvokļu īpašniekus aicina pievērst uzmanību pastkastīšu stāvoklim savā mājā
17/08/2014

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) savā ikdienas darbā saziņā ar klientiem ieviesusi modernās tehnoloģijas, taču ne visi dzīvokļu īpašnieki izprot to priekšrocības vai tās izmanto, tāpēc pastkastītei vēl aizvien ir būtiska loma informācijas apmaiņas nodrošināšanai. JNĪP dzīvokļu īpašniekus aicina informēt nama pārvaldnieku par pastkastītēm, kuras ir sliktā stāvoklī un nepieciešams nomainīt, lai kopīgiem spēkiem šo jautājumu atrisinātu.

www.jelgavasvestnesis.lv

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) savā ikdienas darbā saziņā ar klientiem ieviesusi
modernās tehnoloģijas, taču ne visi dzīvokļu īpašnieki izprot to
priekšrocības vai tās izmanto, tāpēc pastkastītei vēl aizvien ir
būtiska loma informācijas apmaiņas nodrošināšanai. JNĪP dzīvokļu
īpašniekus aicina informēt nama pārvaldnieku par pastkastītēm,
kuras ir sliktā stāvoklī un nepieciešams nomainīt, lai kopīgiem
spēkiem šo jautājumu atrisinātu.

JNĪP savā mājas lapā informē, ka klientu
atsaucību guvusi gan uzņēmuma mājas lapa www.nip.lv, gan JNĪP
informatīvā sistēma – tieši to virkne dzīvokļu īpašnieku atzinuši
par ērtāko veidu aktuālās informācijas par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu saņemšanai. Reģistrētajiem lietotājiem JNĪP
informatīvajā sistēmā ir pieejama izsmeļoša informācija gan par jau
veiktajiem remontiem, gan nākotnes plāniem kopīpašuma
apsaimniekošanā, gan citiem ar mājas uzturēšanu saistītiem
jautājumiem. Tāpat arvien populārāka kļūst iespēja ikmēneša rēķinus
saņemt un nomaksāt e-vidē, taču tas nenozīmē, ka līdz ar to
samazinājusies pastkastīšu loma saziņai ar nama
pārvaldnieku.

«Informatīvā sistēma un pastkastīte ir
divi būtiskākie veidi, kā dzīvokļu īpašnieki saņem aktuālo
informāciju. Kā piemēru var minēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma
pieņemšanu, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, jeb aptaujas
veidā – tieši katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē, klātesot mājas
vecākajam un JNĪP inženierim, tiek ievietots rakstveida projekts
par konkrētu jautājumu, kas īpašniekiem jāizlemj. Tāpat arī katrā
pastkastītē individuāli tiek nogādāti pārvaldnieka paziņojumi par
plānotajām dzīvokļu īpašnieku sapulcēm, mājas ieņēmumu–izdevumu
atskaites un cita informācija, kas skar mājas pārvaldīšanu un
attiecas uz dzīvokļu īpašniekiem. Arī ikmēneša rēķinus liela daļa
iedzīvotāju vēl aizvien saņem pastkastītē, tāpēc to tehniskais
stāvoklis ir vēl jo vairāk aktuāls,» norāda JNĪP.

Manu pārvaldnieks uzsver, ka par
pastkastīšu uzstādīšanu un remontu atbild to lietotāji – to paredz
MK noteikumi Nr.4633 «Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas
vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un
pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī
pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu». Attiecīgi
daudzdzīvokļu mājā par pastkastīšu stāvokli atbildīgi dzīvokļu
īpašnieki.

Pēc pārvaldnieka iniciatīvas, dzīvokļu
īpašniekiem neatlaidīgi skaidrojot pastkastīšu nozīmīgumu arī
savstarpējā komunikācijā, lielākā daļa JNĪP apsaimnieko māju nu jau
var lepoties ar sakārtotām un MK noteikumiem atbilstošām
pastkastītēm kāpņutelpās – tās nomainītas ne tikai renovētajās
mājās, bet arī vairākumā daudzdzīvokļu namu. JNĪP ikvienas mājas
iedzīvotājus aicina novērtēt savu pastkastīšu stāvokli un
nepieciešamības gadījumā lemt par to nomaiņu.

Jāpiebilst, ka atbilstoši MK noteikumiem
daudzdzīvokļu mājās pastkastītes ir jānovieto pirmā stāva kāpņu
telpā. Gadījumā, ja daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā nav kāpņu
telpas vai kāpņu telpā tehnisku iemeslu dēļ pastkastītes novietot
nav iespējams, tās novieto otrā stāva kāpņu telpā vai starpstāvā.
Uz pastkastītēm ir jānorāda dzīvokļa numurs vai juridiskās personas
nosaukums. Pastkastītei ir jāatbilst arī noteiktiem standartiem:
pastkastītes ierīko tā, lai būtu viegli aizsniegt to augšējo malu;
pastkastītes izmēram un pastkastītes atvēruma izmēram jābūt tādam,
lai tajā varētu ievietot vienkāršas vēstules A4 formātā. Vēl
attiecībā uz pastkastītes ierīkošanas prasībām ir noteikts, ka tām
ir jābūt izgatavotām no izturīga materiāla, informē
JNĪP.