17.2 °C, 3.2 m/s, 76 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāE-paraksts pašvaldības pakalpojumiem nav pieprasīts
E-paraksts pašvaldības pakalpojumiem nav pieprasīts
23/04/2012

Kaut arī virkni jautājumu Jelgavas pašvaldībā iespējams nokārtot attālināti – kā e-pakalpojumus –, šo iespēju izmanto vien retais. «Patiesībā jau esam saņēmuši tikai vienu elektroniski parakstītu fiziskas personas iesniegumu, un šī situācija apliecina, ka jelgavniekiem tomēr ir svarīgi ar speciālistiem tikties klātienē – pat tad, ja, piemēram, veidlapa tiek izdrukāta no pašvaldības portāla Jelgava.lv un aizpildīta mājās, vairumā gadījumu to nogādāt pašvaldībā cilvēks izvēlas pats,» spriež Kancelejas vadītāja Spīdola Ozoliņa.

Sintija Čepanone

Kaut arī virkni jautājumu Jelgavas pašvaldībā iespējams
nokārtot attālināti – kā e-pakalpojumus –, šo iespēju izmanto vien
retais. «Patiesībā jau esam saņēmuši tikai vienu elektroniski
parakstītu fiziskas personas iesniegumu, un šī situācija apliecina,
ka jelgavniekiem tomēr ir svarīgi ar speciālistiem tikties klātienē
– pat tad, ja, piemēram, veidlapa tiek izdrukāta no pašvaldības
portāla Jelgava.lv un aizpildīta mājās, vairumā gadījumu to nogādāt
pašvaldībā cilvēks izvēlas pats,» spriež Kancelejas vadītāja
Spīdola Ozoliņa.

Jelgavniece Irēna Zālīte saka: «Darīšanas domē nemaz tik bieži
nenākas kārtot – reizi, varbūt divas trīs gadā, tāpēc vajadzības
noformēt e-parakstu īsti man nav. Turklāt visās iestādēs, kur
vēršos, man tomēr ir svarīgs dialogs – es nepastarpināti varu iegūt
visu nepieciešamo informāciju, saņemt skaidrojumus vai ieteikumus,
ja kādu niansi esmu palaidusi garām. Manuprāt, Jelgava ir pārāk
maza, lai jautājumus būtu ērtāk kārtot e-vidē.»

Līdzīgi spriež arī citi uzrunātie jelgavnieki, kuri priekšroku
dod domes Klientu apkalpošanas centra apmeklējumam, nevis jautājumu
kārtošanai elektroniski – viņuprāt, e-paraksts komunikāciju būtiski
sadārdzinātu un sarežģītu.

Administratīvās pārvaldes vadītāja Inese Meija norāda, ka
Jelgavas pašvaldība ikdienas darbā ievēro Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto koncepciju par
e-pakalpojumiem, kurā noteikti e-pakalpojumu elektronizācijas
līmeņi. «Kopumā ir pieci līmeņi – pirmos četrus mēs esam sasnieguši
un izmantojam praksē, savukārt piektais līmenis pašlaik pat
valstiskā līmenī nav iespējams, jo paredz saņemt pakalpojumu pat
bez pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma un nepieciešamo datu iegūšanu
bez pakalpojuma saņēmēja līdzdalības,» skaidro I.Meija, norādot, ka
pašlaik tas iespējams komunikācijā starp pašvaldības iestādēm, taču
ne starp pašvaldības un valsts iestādēm. «Jāatzīst, ka e-parakstu
ikdienas darbā kopumā izmanto arī salīdzinoši maz juridisko personu
– visbiežāk elektroniski parakstītus dokumentus saņemam no Latvijas
Pašvaldību savienības un atsevišķām ministrijām. Pārējās priekšroku
tomēr vēl aizvien dod elektroniski nosūtītiem ieskenētiem
dokumentiem,» tā S.Ozoliņa.

Informācija par nodrošinātajiem pakalpojumiem ikvienam pieejama
pašvaldības portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pakalpojumi». Tur ir
iespēja iepazīties ar pakalpojumiem, kurus sniedz pašvaldības
administrācija un tās iestādes, tāpat tur var lejupielādēt
pakalpojumu aprakstiem pievienotās veidlapas, aizpildīt tās un
nogādāt pašvaldībā vai attiecīgajā iestādē – atkarībā no
pakalpojuma specifikas tas izdarāms kā elektroniski, tā klātienē.
Pašvaldības Administratīvās pārvaldes speciālisti uzsver, ka
nosūtīts e-pasts nav elektroniski parakstīts dokuments, taču, lai
nodrošinātu labas pārvaldības principu un klients pakalpojumu
saņemtu pēc iespējas ātrāk, arī elektroniski saņemts pieteikums
tiek reģistrēts un jautājums risināts. «Jāņem gan vērā, ka bieži
vien papildus pieteikumam jāiesniedz arī citi dokumenti, taču
administratīvo slogu esam samazinājuši tiktāl, ka šādā gadījumā
cilvēks Klientu apkalpošanas centrā var vērsties vienu reizi –
pakalpojuma saņemšanas brīdī,» tā Klientu apkalpošanas centra
konsultante Edīte Pļavniece.

Taujāta par pieprasītākajiem e-pakalpojumiem, viņa norāda, ka
elektroniski tiek pieprasīta un sniegta informācija par
poligonometrijas punktiem, attālināti tiek izmantots dzīvesvietas
deklarēšanas un nekustamā īpašuma nodokļu nomaksas pakalpojums.
«Taču vairums klientu arī šos jautājumus labprātāk nokārto
klātienē. Jā, bieži vien cilvēki Klientu apkalpošanas centrā vēršas
ar jau no pašvaldības portāla izdrukātām un aizpildītām veidlapām,
tomēr izvēlas tās centra konsultantiem iesniegt paši, nevis
noformētus elektroniski,» norāda E.Pļavniece. Jāpiebilst, ka, nākot
pretim iedzīvotājiem, kopš marta domes Klientu apkalpošanas centrā
iekārtota darbavieta ar datoru, nodrošinot iespēju nodevu nomaksai
izmantot internetbanku, un šis pakalpojums guvis jelgavnieku
atsaucību.

Administratīvās pārvaldes speciālisti spriež, ka pakalpojumu
veidi, to pieprasīšanas un saņemšanas kārtība pašvaldībā ir
pakārtota iedzīvotāju šībrīža vēlmēm un ieradumiem. «Jau šodien pat
esam gatavi strādāt ar dokumentiem, kuri ir parakstīti
elektroniski, taču pagaidām klientiem tas nav aktuāli. Varbūt
situācija mainīsies, kad iedzīvotāji ikdienā daudz plašāk sāks
izmantot elektronisko identifikācijas karti un tās nodrošinātās
iespējas,» tā speciālisti.

Jāatgādina, ka pieteikties e-parakstam iespējams Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā, Miezītes bibliotēkā un bibliotēkā
«Pārlielupe­». Kopumā, sākot no 2011. gada, Jelgavas pilsētas
bibliotēkās apstiprināti 112 e-paraksti cilvēkiem gan no Jelgavas,
gan no citām vietām. 2011. gadā saņemti 86 e-paraksta pieteikumi,
šogad – 26.