21.6 °C, 1.6 m/s, 86.7 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaEkonomikas fakultātes mācībspēki izdevuši sešas jaunas grāmatas
Ekonomikas fakultātes mācībspēki izdevuši sešas jaunas grāmatas
30/01/2013

LLU prezentētas sešas jaunas Ekonomikas fakultātes (EF) mācībspēku un zinātnieku sarakstītas monogrāfijas par atjaunojamo enerģiju, lauku sievietēm uzņēmējdarbībā, par nodokļu problēmām un to risinājumiem tautsaimniecības attīstībā Latvijā, informē LLU pārstāve Ilvija Gaidukoviča.

Ritma Gaidamoviča

LLU prezentētas sešas jaunas
Ekonomikas fakultātes (EF) mācībspēku un zinātnieku sarakstītas
monogrāfijas par atjaunojamo enerģiju, lauku sievietēm
uzņēmējdarbībā, par nodokļu problēmām un to risinājumiem
tautsaimniecības attīstībā Latvijā, informē LLU pārstāve Ilvija
Gaidukoviča.

«Šo grāmatu izdošana gan fakultātei, gan
universitātei ir lieli svētki, jo jaunajos izdevumos rezultējies
darbs vairākos zinātniskos projektos vairāku gadu garumā,» uzsver
EF dekāne Irina Pilvere.

LLU zinātņu prorektors Pēteris Rivža
īpašā pasākumā prezentēja monogrāfiju «Atjaunojamā enerģija un tās
efektīva izmantošana Latvijā», kas tapusi projekta «Cilvēkresursu
piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem» laikā. Grāmatas
rakstīšanā sadarbojušies 34 autori no dažādām LLU fakultātēm. Viņš
arī atzīmēja, ka izdevums veidots tā, lai to praksē varētu izmantot
gan ražotāji, gan studenti un zinātnieki.

Ar grāmatu «Atjaunojamās enerģijas
izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības
kontekstā» klātesošos iepazīstināja asociētā profesore Modrīte
Pelše. Viņa atzina, ka izdevuma tapšana viņai bijis liels
izaicinājums, jo tajā bija jāakcentē un jāsavieno ne tikai
bioekonomikas, bet arī ķīmijas un fizikas disciplīnu
jautājumi.

Akadēmiķe Baiba Rivža prezentēja
monogrāfiju «Lauku sieviešu uzņēmējdarbību veicinošie sociālie
faktori», kuru sarakstījusi kopā ar Sociālo zinātņu fakultātes
docenti Maigu Krūzmētru un Sandiju Rivžu. Viņa atklāja, ka izdevumā
apkopoti vairāku projektu rezultāti un aplūkota lauku sieviešu
iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, analizējot arī šo procesu kavējošos
un veicinošos apstākļus.

I.Pilvere, prezentējot grāmatu
«Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru
ilgtspējīgā attīstībā», norādīja, ka Eiropas Savienības kopējā
lauksaimniecības politika ir piemērs protekcionisma politikai, un,
pateicoties tai, Latvijas lauksaimnieki spējuši «izdzīvot» cenu un
konkurences palielināšanās apstākļos. EF dekāne prezentēja arī
monogrāfiju «Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā»,
bet ieskatu grāmatā «Nodokļu problēmas un to risinājumi
tautsaimniecības attīstībai Latvijā» sniedza profesore Īrija
Vītola.

Ar jaunajām grāmatām var iepazīties LLU
Fundamentālajā bibliotēkā, kā arī EF Informācijas kabinetā un
katedrās.

Foto: Ričards Pāns