27.1 °C, 4.1 m/s, 57.1 %

Pilsētā

Eksperti iesaka būt ambiciozākiem
25/09/2008

Starptautiskās pilsētvides attīstības asociācijas INTA eksperti, kas nolūkā veicināt informācijas, pieredzes un labās prakses apmaiņu par pilsētu attīstības jautājumiem viesojās Jelgavā, mūsu pilsētas attīstības iespējas vērtē kā labas un atzīst, ka straujākai izaugsmei par ļaunu nenāktu lielākas ambīcijas. 

Anna Afanasjeva
Starptautiskās pilsētvides
attīstības asociācijas INTA eksperti, kas nolūkā veicināt
informācijas, pieredzes un labās prakses apmaiņu par pilsētu
attīstības jautājumiem viesojās Jelgavā, mūsu pilsētas attīstības
iespējas vērtē kā labas un atzīst, ka straujākai izaugsmei par
ļaunu nenāktu lielākas ambīcijas. 
Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte stāsta, ka šonedēļ seši speciālisti iepazinās ar mūsu
pilsētas pašvaldības darbu, tikās ar attīstības un pilsētplānošanas
speciālistiem, projektu vadības sektoru, pārliecinājās par
īstenotajiem projektiem, apmeklēja Zemgales Tehnoloģiskā parka
Biznesa inkubatoru, izzināja uzņēmēju domas, analizēja pilsētas
attīstību un izaugsmes iespējas nākotnē. 
Pārstāvēdami četras valstis – Franciju, Lielbritāniju,
Nīderlandi un Norvēģiju –, viņi piedāvāja pietiekami plašu
skatījumu, kā galveno prioritāti uzsverot ekonomisko izaugsmi.
Vienlaikus pilsētā svarīgi nodrošināt pievilcīgu, veselīgu un drošu
dzīves vidi. Eksperti atzinīgi vērtēja Jelgavas ģeogrāfisko
stāvokli, infrastruktūras pieejamību, telpisko, cilvēkresursu,
augstskolas potenciālu, kā arī ikvienas pilsētas attīstības
nodrošināšanai svarīgus instrumentus – biznesa inkubatorus,
zinātnes parku, mūžizglītības iespējas, kas savukārt nodrošina
galvenos mērķus: inovācijas un tehnoloģiju ieviešanu, investīciju
piesaisti un izglītības sistēmas attīstību. Īstenojot šīs
funkcijas, svarīgi neaizmirst par sabiedrības
informēšanu. 
«Neraugoties uz stiprajām pusēm un biznesam draudzīgu vidi,
Jelgavā līdzīgi kā visā Latvijā uzņēmējdarbības dinamika nav
pietiekama, jo nav pamanāmas jomas, kur tiek plānoti stabilu
attīstību nodrošinoši kapitālieguldījumi. Līdzšinējā investoru
piesaistes gaita liecina, ka no ekonomiskā viedokļa Jelgavas
stratēģija ir uz pareizā ceļa un nodrošina ekonomisko izaugsmi,
tomēr pastāvošā industrija nepieder pie tās, kas nodrošina patiešām
augstu produkcijas pievienoto vērtību. Pastāv risks, ka vienkāršie
ražotāji vienā jaukā brīdī, mainoties 
apstākļiem, ražošanu var pārcelt uz citu valsti,» pieļāva
Starptautiskās pilsētvides attīstības asociācijas INTA vadītājs
Mihails Sudarskis. Savukārt sociālajā jomā pilsētai, pēc ekspertu
domām, stabilitātes nolūkā būtu svarīgi piesaistīt arī tos 13 000
iedzīvotājus, kas ikdienā dodas uz darbu Rīgā.
Pilsētvides speciālisti ieteica Jelgavai padarīt ambiciozāku
investīciju politiku, uzlabot starptautisko sadarbību, izveidot
līderu darba grupu, kurā iekļaut uzņēmējus, LLU un pašvaldības
pārstāvjus, kas globālākā mērogā spēj pārredzēt visu darbības
lauku. Savukārt inovāciju un tehnoloģiju izaugsmes nolūkā svarīgi
panākt, lai LLU zinātnieku grupas ar inkubatoru starpniecību vai kā
citādi sadarbotos ar vietējiem uzņēmējiem un investoriem. Tāpat
pašvaldībai par labu nāktu patiešām pieredzējuša plaša spektra
inovāciju speciālista piesaiste. 
Telpiskās attīstības jomā ārvalstu speciālisti Jelgavai kā
pilsētai, kuras vēsturiskais centrs ir nopostīts karā un līdz ar to
pastāv izvēles iespējas, iesaka centra jēdzienu paplašināt un
veidot to posmā no dzelzceļa stacijas (topošā satiksmes termināla)
līdz Hercoga Jēkaba laukumam, aptverot Zemgales prospektu,
Akadēmijas un Pasta ielu kā divu galveno avēniju loku. Plašāk ar
ekspertu sagatavoto Jelgavas attīstības analīzi varēs iepazīties
oktobra beigās, kad Rīgā notiks INTA kongress. 
Ārvalstu speciālisti šonedēļ apmeklē arī Valmieru un
Jūrmalu.