23.9 °C, 1.5 m/s, 49.9 %

Izglītība

Ēnas un ēnojamie, piesakieties!
20/01/2016

10. februārī Latvijā būs Ēnu diena, kuras laikā skolēniem ir iespēja apmeklēt kādu darba vietu un vairāku stundu garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvju darba ikdienu un specifiku. Jelgavā potenciālās ēnas par vakancēm aicinātas interesēties līdz 4. februārim.

Kā stāsta Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu
speciāliste Jeļena Grīsle, Ēnu dienā katru gadu iesaistās arī
Jelgavas izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī Jelgavas pašvaldība un
uzņēmēji, piedāvājot iepazīt dažādas profesijas, tā atvieglojot
skolēniem karjeras izvēli. Ik gadu ēnot speciālistus Jelgavas
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās piesakās ne tikai
jelgavnieki, bet arī skolēni no citām Latvijas vietām, piemēram,
Rīgas, Tukuma, Brocēniem, Jaunpils.

Ēnu devēji aicināti reģistrēt savas vakances tiešsaistes
karjeras izglītības biržā skolu jauniešiem – portālā
www.enudiena.lv – līdz 22. janvārim. Savukārt skolēni, potenciālie
ēnotāji, piedāvātajām vakancēm šajā portālā var pieteikties līdz
24. janvārim. Skolēni par sev interesējošo profesiju pārstāvju
ēnošanas iespējām Jelgavā līdz 4. februārim aicināti interesēties
arī pie J.Grīsles pa tālruni 27842165 vai e-pastu
jelena.grisle@dome.jelgava.lv.

Pērn visvairāk jauniešu interesējās par iespējām ēnot Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāju un viņa vietniekus, pašvaldības
juristus un finansistus, atklāj J.Grīsle. Vēl liela interese bija
par iestādes «Kultūra» vadītāja, kultūras jomas speciālistu,
sociālo darbinieku, ielu ekspluatācijas inženieru, medmāsu un ārstu
ēnošanas iespējām. Liels pieprasījums ir arī pēc Pašvaldības
policijas piedāvātā.

Foto: no JV arhīva