19.5 °C, 2.1 m/s, 78.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāES eksperti atzinīgi novērtē līdz šim paveikto Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē
ES eksperti atzinīgi novērtē līdz šim paveikto Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē
17/09/2008

Eiropas Komisijas Reģionālās attīstības ģenerāldirektorāta un Francijas prezidentūras darba grupas par Kohēzijas politikas nākotni pārstāvji atzinīgi vērtē līdz šim paveikto Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (LIAS) līdz 2030. gadam izstrādē.

Eiropas Komisijas Reģionālās attīstības
ģenerāldirektorāta un Francijas prezidentūras darba grupas par
Kohēzijas politikas nākotni pārstāvji atzinīgi vērtē līdz šim
paveikto Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (LIAS) līdz
2030. gadam izstrādē.

 

Par to informēja Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) Komunikācijas nodaļas
vadītājas vietniece Ilze Dišlere.

RAPLM valsts sekretāre Laimdota
Straujuma šodien Briselē, tiekoties ar Eiropas Savienības (ES)
pārstāvjiem, uzsvēra, ka Latvijā šāda veida stratēģija tiek
izstrādāta pirmo reizi. Tā ir jauna pieeja un pieredze valsts
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, plaši iesaistot
iedzīvotājus no visiem Latvijas reģioniem.

Sākot darbu pie LIAS izstrādes,
neatkarīga zinātnieku darba grupa profesora Roberta Ķīļa vadībā
veica apjomīgu pētniecisko darbu, analizējot pašreizējo situāciju
valstī un Latvijas turpmākajai attīstībai būtiskās
jomas.

Straujuma iepazīstināja ar stratēģijas
pamatuzstādījumiem par to, kas ir laimīgs cilvēks labklājīgā
valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un
toleranta sabiedrība un sadarbībā radīta konkurētspēja.

EK pārstāvji atzinīgi novērtēja LIAS
izstrādē izmantoto metodiku un pieeju, kā tiek rasts risinājums
nenovēršamiem izaicinājumiem. Stratēģijā izmantoti vienkārši
principi, ko pielietot dažādās jomās un situācijās, savus
ierobežojumus un trūkumus pārvēršot par iespējām un ieguvumiem,
uzsvēra klātesošie.

Tāpat klātesošie tika informēti par
RAPLM iniciatīvu iesaistīt jauniešus LIAS izstrādes procesā.
Jauniešu organizāciju uzdevums ir diskutēt un vienoties par
Latvijas attīstības redzējumu, sniedzot rekomendācijas Latvijas
izglītības sistēmas pielāgošanai 21.gadsimta prasībām un
iespējām.

EK pārstāvji, informējot par Eiropas
Savienības (ES) Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, uzsvēra, ka
mērķis ir noteikt un izstrādāt darbības, kas palīdz ES sasniegt
pastāvīgu dzīves kvalitātes uzlabojumu gan pašreizējām, gan nākamām
paaudzēm, radot ilgtspējīgas kopienas, kas ir spējīgas pārvaldīt un
efektīvi izmantot resursus un ekoloģisko un sociālo jauninājumu
potenciālu tautsaimniecībā, nodrošinot labklājību, vides
aizsardzību un sociālo kohēziju.

Noslēgumā Straujuma informēja par
stratēģijas pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sākšanu,
kas notiks šā gada 10.oktobrī nacionālajā forumā «Atspēriens.
Latvija 2030», kur Latvijas iedzīvotājiem un dažādu nozaru
pārstāvjiem būs iespēja diskutēt un sniegt savu vērtējumu par
piedāvātajiem risinājumiem Latvijas attīstībai.

Pēc apstiprināšanas Saeimā Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģija kļūs par valsts galveno
plānošanas dokumentu. Visi stratēģiskās plānošanas un attīstības
dokumenti tiks veidoti saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem
virzieniem un prioritātēm.

 

www.leta.lv