15.1 °C, 1.4 m/s, 88.9 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāFM rosina sākt domāt par atalgojuma palielināšanu valsts pārvaldē
FM rosina sākt domāt par atalgojuma palielināšanu valsts pārvaldē
07/10/2011

Lai apturētu pieredzējušu speciālistu aizplūšana no valsts pārvaldes, Finanšu ministrija (FM) rosina sākt domāt par atalgojuma palielināšanu valsts pārvaldē strādājošajiem.

Lai apturētu pieredzējušu speciālistu aizplūšana no
valsts pārvaldes, Finanšu ministrija (FM) rosina sākt domāt par
atalgojuma palielināšanu valsts pārvaldē
strādājošajiem.

Kā aģentūru LETA informēja FM Komunikācijas nodaļas vadītājs
Aleksis Jarockis, tuvojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas
Savienības Padomē, ir aktualizējies jautājums par augsti
kvalificēta personāla motivāciju darbam Latvijas valsts pārvaldē.
Ņemot vērā apjomīgo speciālistu aizplūšanu zemā atalgojuma dēļ no
valsts pārvaldes uz privāto sektoru, svarīgi ir izveidot
motivācijas sistēmu, lai noturētu spējīgākos darbiniekus.

FM atgādina, ka 2010. gada 1. janvārī, kad stājās spēkā Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likums, valdībai bija jāveic visstingrākie taupības pasākumi. Tāpēc
likumā tika iekļauta vairāki būtiski ierobežojumi darbinieku
motivācijas sistēmai, tai skaitā noteikts aizliegums prēmēt
darbiniekus, kā arī tika samazināti vai «iesaldēti» vairāki
pabalsti. Šādi ierobežojumi stājās spēkā no 2009. gada un tiek
ievēroti arī šogad.

Lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, valdība 2009.
gada vidū pieņēma lēmumu par mēnešalgu samazināšanu no valsts
budžeta finansēto iestāžu darbiniekiem, paredzot par 20% samazināt
mēnešalgas, kuras bija lielākas par 300 latiem, bet par 15% –
mēnešalgas, kuras bija mazākas par 300 latiem. Ar 2010. gada 1.
janvāri mēnešalgas tika samazinātas vēl par 5%.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem laika periodā
no 2008. gada līdz 2010. gadam iepriekšminēto pasākumu rezultātā
valsts pārvaldes darbinieku darba samaksa samazinājās par 23%,
savukārt privātajā sektorā – par 2,5%.

Tas lielā mērā radīja situāciju, kad daļa labāko un spējīgāko
darbinieku pamet valsts pārvaldi, par ko liecina arī personāla
mainības dati. Ja normālā situācijā personāla mainība iestādē ir
6-7%, tad, piemēram, Finanšu ministrijā personāla mainība
iepriekšējā periodā bija gandrīz 20% un darbu ministrijā ir
pārtraucis katrs piektais darbinieks, norāda FM.

FM darbinieku vietu skaits samazināts no 449 2008. gadā līdz 376
pašlaik, bet aizpildītas ir 355 vietas. Pilnvērtīgi nokomplektēt
personālu šajā laikā ir ārkārtīgi sarežģīti. Piemēram, 22
ministrijas izsludinātie konkursi uz vakantajiem amatiem 2010. gadā
tika noslēgti bez rezultāta, jo nebija iespējams atrast atbilstošas
kvalifikācijas pretendentus, kuri būtu ar mieru ieņemt šo amatu par
FM piedāvāto darba samaksu.

Jāuzver, ka FM notika ne tikai darbinieku samazināšana, bet arī
jaunu funkciju pārņemšana no citām valsts pārvaldes iestādēm,
piemēram, no Valsts civildienesta pārvaldes – vienotā personāla
uzskaites politika; no Ekonomikas ministrijas – Publiskās un
privātās partnerības (PPP) politikas izstrāde, bet no Valsts
nekustamo īpašumu aģentūras – valsts nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas politika.

Lai kaut daļēji uzlabotu situāciju un noturētu valsts pārvaldē
spējīgākos darbiniekus, ar šā gada vasarā pieņemtajiem grozījumiem
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumā ir paredzēta iespēja noteikt piemaksu
kompetentākajiem darbiniekiem par darba ieguldījumu un kvalitāti
līdz 20% no mēnešalgas. Jānorāda, ka tas neatrisina situāciju
pilnībā, uzsver FM.

Tāpēc pašlaik FM uzlabo motivācijas sistēmu, lai visā valsts
pārvaldē noteiktu stingrāku atlīdzības sasaisti ar darba
rezultātiem, tādējādi uzlabojot arī darba efektivitāti.

Jaunas motivācijas sistēmas izveide nenozīmē Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
atcelšanu, bet gan tā precizēšanu un papildināšanu ar jauniem
motivācijas elementiem. Ņemot vērā izveidojušos situāciju,
jautājums būtu jāatrisina tuvākajā laikā, nepalielinot finanšu
resursus atlīdzībai, norāda FM.

LETA