21.4 °C, 1.1 m/s, 76.1 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāGada laikā trūcīgo skaits Latvijā samazinājies par vairāk nekā 50 000
Gada laikā trūcīgo skaits Latvijā samazinājies par vairāk nekā 50 000
22/01/2013

Kopš 2012. gada janvāra trūcīgo cilvēku skaits Latvijā samazinājies par 50 500, liecina Labklājības ministrijas (LM) operatīvā informācija.

Kopš 2012. gada janvāra trūcīgo cilvēku skaits Latvijā
samazinājies par 50 500, liecina Labklājības ministrijas (LM)
operatīvā informācija.

2012. gada decembrī trūcīgās personas statuss spēkā bija 109 595
cilvēkiem, kas ir par 50 500 mazāk nekā 2012.gada janvārī, kad šāds
statuss bija 160 110 cilvēkiem. Pagājušā gada janvārī trūcīgo
cilvēku skaits bija 8% no visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet
decembrī par trūcīgiem tika atzīti 5% cilvēku, aģentūru LETA
informēja LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību
speciāliste Zane Brīvmane.

Trūcīgo cilvēku skaits Latvijā sāka sarukt kopš 2012. gada
marta. Proti, 2012. gada februārī šāds statuss bija spēkā 160 600
iedzīvotājiem, bet martā – 159 400. Arī turpmākajos mēnešos šis
skaits samazinājās, decembrī sasniedzot 109 600 cilvēkus.

Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem 2012. gada decembrī
izlietoti 4,47 miljoni latu, no kuriem aptuveni viens miljons latu
bija nepieciešams garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu
izmaksai, bet 1,5 miljoni latu – dzīvokļu pabalstu izmaksai.
Pārējiem sociālās palīdzības pabalstiem izlietots 1,8 miljoni
latu.

Centrālās statistikas pārvaldes pētījums «Par mājsaimniecību
rīcībā esošajiem ienākumiem 2011. gadā» liecina, ka jau 2011. gadā
trūcīgāko mājsaimniecību ienākumi palielinājušies, pateicoties
valsts un pašvaldību maksātajiem pabalstiem, pensijām un citiem
sociālajiem transfertiem. Tas nozīmē, ka sociālā palīdzība tieši
vistrūcīgākajiem cilvēkiem bija mērķtiecīga, norāda LM.

Lai trūcīgo cilvēku skaits turpinātu samazināties, LM 2013. gadā
strādās pie sociālās drošības sistēmas attīstības atbilstoši
pēckrīzes perioda vajadzībām, ka arī veicinās uz iekļaujošu
izaugsmi vērstu nodarbinātības politiku un atbalstu ģimenēm ar
bērniem.

LM plāno veikt virkni pasākumu, kas ļaus darbspējīgajiem
iedzīvotājiem atgriezties darba tirgū un samazinās nepieciešamību
vērsties pēc pašvaldību atbalsta GMI līmeņa nodrošināšanai. 2013.
gadā paredzēts ieviest vairākus aktīvās nodarbinātības pasākumus,
piemēram, reģionālās mobilitātes programmu «Darbs Latvijā»,
atbalstu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām un darbnīcas
jauniešiem.

Sekmīgi īstenojot iepriekšminēto, LM prognozē, ka jau šogad
pieaugs sociāli apdrošināto cilvēku skaits, palielināsies vidējā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu alga, paplašināsies
atbalsts strādājošajiem ar bērniem, kas uzlabos iedzīvotāju
materiālo situāciju.

LM uzskata, ka šogad stājušies spēkā vairāki pasākumi, kas
uzlabo Latvijas iedzīvotāju sociālo drošību laikā, kad viņi nevar
gūt ienākumus no darba, tostarp ir dubultoti maternitātes,
paternitātes un vecāku pabalstu izmaksu griesti, palielināts vecāku
pabalsta minimālais apmērs. Tāpat cilvēkiem bezdarba periodā no
2013. gada bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods noteikts deviņu
mēnešu garumā visiem saņēmējiem neatkarīgi no iepriekšējā
apdrošināšanas iemaksu stāža.

LETA