18.4 °C, 5.6 m/s, 95.9 %

Pilsētā

Gaisa kvalitāte atbilst normai
19/03/2009
Jelgavniece Indra vēlas noskaidrot, kas un kā kontrolē gaisa
tīrību Jelgavā un vai ir noteikts, ar ko drīkst kurināt privātmāju.
«Dzīvoju Aveņciemā – netālu no Jelgavas Gaļas kombināta. Tur ļoti
bieži ir stipri piedūmots gaiss, dūmi ir diezgan kodīgi. Man rūp ne
tikai sava veselība, bet arī pilsētas piesārņotība,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta lasītāja, jautājot, kur vērsties, ja, viņasprāt,
Jelgavā tiek piesārņots gaiss. 
«Līdz šim veiktie mērījumi apliecinājuši, ka Jelgavā gaisa
kvalitāte atbilst normai,» pašvaldības civilās aizsardzības
speciālists Fēlikss Jasens norāda, ka vairākās vietās pilsētā ar
mobilo gaisa kontroles laboratoriju regulāri tiek veikti gaisa
kvalitātes mērījumi. Pašlaik ar aparatūru iespējams noteikt
slāpekļa dioksīda, kā arī putekļu daudzumu, un līdz šim veiktie
mērījumi apliecinājuši, ka jelgavniekiem satraukties par piesārņotu
gaisu nav pamata un rādījumi iekļaujas normās, ko paredz Ministru
kabineta noteikumi Nr. 588 «Noteikumi par gaisa kvalitāti».
F.Jasens piebilst, ka noteikumi, kas reglamentē mājas apkurei
izmantojamos materiālus, nav izstrādāti, taču vismaz Jelgavā šajā
ziņā problēmu nav. «Lielākoties gaisa piesārņojums rodas nevis
kurināmā, bet gan automašīnu dēļ. Proti, slāpekļa dioksīdu rada
autodegviela, taču arī tā koncentrācija gaisā ir vairāk nekā uz
pusi mazāka par pieļaujamo,» tā civilās aizsardzības speciālists,
papildinot, ka arī Aveņciemā būtisks gaisa piesārņojums nav
fiksēts. «Ja iedzīvotājiem radušās aizdomas par piesārņotu gaisu,
viņi par to var mani informēt, zvanot pa tālruni 63005512,» teic
F.Jasens.
Pašlaik gaisa kvalitātes mērījumi vismaz piecās vietās pilsētā
tiek veikti ik nedēļu, un ar rezultātiem ikviens var iepazīties arī
portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
Sagatavoja Sintija Čepanone