19.1 °C, 2.1 m/s, 72.1 %

Pilsētā

Garozas ielā izbūvēs drenāžu
25/05/2011

Garozas ielas kreisajā pusē virzienā uz dzelzceļu no Brīvības bulvāra izbūvēs ielas drenāžu. Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu speciāliste Aļona Virviča-Jansone norāda, ka šie darbi satiksmei netraucēs, bet no jūnija vidus autobraucējiem būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem šajā ielā – tur sāksies ielas rekonstrukcijas un ūdensvada izbūves darbi.

Ilze Knusle-Jankevica

Garozas ielas kreisajā pusē virzienā uz dzelzceļu no
Brīvības bulvāra izbūvēs ielas drenāžu. Pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» projektu speciāliste Aļona Virviča-Jansone
norāda, ka šie darbi satiksmei netraucēs, bet no jūnija vidus
autobraucējiem būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem šajā ielā
– tur sāksies ielas rekonstrukcijas un ūdensvada izbūves
darbi.

Garozas ielas drenāža tiek izbūvēta projekta «Lietus ūdens
kanalizācijas rekonstrukcija un ceļu seguma virskārtas
rekonstrukcija cukura rūpniecības skartajā teritorijā Jelgavas
pilsētā» gaitā. Kā norāda A.Virviča-Jansone, projekta ietveros
paredzēts veikt lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukciju un ceļu
seguma virskārtas rekonstrukciju cukura rūpniecības skartajā
teritorijā Jelgavas pilsētā. Objektā iekļauti pieci ielu posmi,
kuros paredzēts veikt lietus ūdens kanalizācijas
rekonstrukciju.

Pirmais posms – Veco strēlnieku ielas turpinājums (gar esošo
apbūvi Cukura ielā 6, šķērsojums ar Peldu ielu). Tajā jau ir
izbūvētas akas un lietus ūdens kolektors, bet vēl esošā grāvja un
caurtekas vietā jāizbūvē jauns slēgtais lietus kanalizācijas
vads.

Otrais posms – Cukura iela Nr. 24 līdz Cukura un Peldu ielu
krustojumam. Te paredzēts pa Cukura ielu izbūvēt lietus
kanalizācijas kolektoru ar atzaru uz adresēm Cukura ielā 20, 22 un
24, izbūvēt grunts ūdeņu uztvērējakas un ielas braucamajā daļā
lietus ūdens uztvērējakas ar nosēddaļu. «Šajā posmā darbi kavējas
par divām trim dienām, jo «Jelgavas ūdens» liek pagaidu ūdensvadu,
kas nodrošinās pilsētu ar dzeramo ūdeni ūdensvada rekonstrukcijas
laikā,» norāda «Pilsētsaimniecības» pārstāve, piebilstot, ka vēl
plānots bijušās cukurfabrikas teritorijā pārtīrīt notekgrāvjus.

Trešais posms – Garozas iela no Aviācijas ielas līdz Brīvības
bulvārim. Te paredzēta lietus ūdens kanalizācijas kolektora
rekonstrukcija, bet šajā posmā vienlaikus notiks arī
ūdenssaimniecības attīstības projekta rekonstrukcijas darbi.
«Plānots, ka lielie darbi Garozas ielā sāksies jūnija vidū. Tad būs
satiksmes ierobežojumi, par kuriem jau laikus informēsim pilsētas
iedzīvotājus,» norāda projektu speciāliste. Tomēr tagad šajā posmā
tiek izbūvēta ielas drenāža.

Ceturtais posms – Pļavu iela. Te paredzēts rekonstruēt esošo
lietus ūdens kanalizācijas vadu, esošās lietus kanalizācijas akas,
atjaunot caurtekas, pārtīrīt grāvjus un sakārtot grāvju nogāzes.
A.Virviča-Jansone stāsta, ka šajā posmā norit aktīvi darbi un
tranšeja lietus kanalizācijas caurtekai jau izrakta, akas
izbūvētas, bet vēl pagriezienā uz Ziedoņu ielu jāpārtīra grāvis.
Darbi te varētu tikt pabeigti nākošnedēļ.

Piekais posms – Aviācijas ielā no Nr.4 līdz Garozas ielai.
Saskaņā ar projektu šeit paredzēts pārtīrīt esošo lietus ūdeņu
kolektoru, kas iet zem cukurfabrikas teritorijas, tālāk pārbūvējot
esošo grāvi par slēgto lietus kanalizācijas kolektoru un pārtīrīt
grāvjus. «Pilsētsaimniecības» speciāliste norāda, ka grāvis no
vaļēja par slēgtu jau ir pārbūvēts, vēl jāaizber un jānolīdzina
zeme, arī akas ir izbūvētas. 

Darbus veic SIA «Būvenergo A» par 1,025 miljoniem latu. Šie
līdzekļi ir Eiropas Lauksaimniecību garantiju fonda
cukurrūpniecības nozares restrukturizācijai atvēlētais finansējums.
Rekonstrukcijas darbi jāpabeidz līdz 30. augustam.

«Pilsētsaimniecība» aicina autovadītājus ievērot izvietotās ceļa
zīmes, jo remontdarbu laikā aizliegts novietot transportlīdzekļus
brauktuves malās.

Foto: Ivars Veiliņš