20.7 °C, 2.6 m/s, 56.5 %

Pilsētā

Ģenerators jāgādā pašiem
26/02/2009
Uz laikraksta redakciju piezvanīja Neretas ielas 10 mājas
vecākais un sūdzējās par radušos situāciju. Proti, «Latv­energo»,
veicot remontdarbus, atslēdzis elektrības piegādi, bet mājai ir
autonomā katlumāja, kas arī darbojas uz elektrību. Tādējādi
iedzīvotāji palikuši gan bez elektrības, gan bez siltuma. Viņš
vēlas noskaidrot, vai tiešām «Latvenergo» remontdarbus nevarēja
veikt siltākā laikā, lai iedzīvotājiem nav jāsalst.
Akciju sabiedrībā «Latvenergo» skaidro, ka Neretas ielā
elektroenerģijas piegāde tika atslēgta tāpēc, ka tiek mainītas
komunikācijas. Šobrīd tiek īstenots projekts, kurš paredz veco
komunikāciju, kas stiepjas pāri dzelzceļa tiltam, nomaiņu, un darbi
rit jau kopš pagājušā gada nogales. «Latvenergo» norāda, ka pie
mīnus 20 grādiem elektrība netiktu atslēgta un iespēju robežās
uzņēmums cenšas ieplānot remontdarbus tā, lai neradītu neērtības,
taču diemžēl nespēj izvairīties no gadījumiem, kad arī aukstākā
laikā nākas tos veikt.
Tomēr šajā situācijā klients tiek savlaicīgi brīdināts par
elektropiegādes atslēgšanu un viņam pašam jāgādā par alternatīvu
apkuri. Neretas ielas 10 iedzīvotāji gan no tā nejūt nekādu labumu,
jo neatkarīgi no šāda iepriekšēja brīdinājuma viņi tik un tā
salst.
Mājas vecākais vēlējās arī noskaidrot, vai šādā gadījumā, ja
«Latvenergo» nav spējīgs nākt pretī iedzīvotājiem, viņu autonomajā
katlumājā nevarētu ierīkot atsevišķu ģeneratoru, kas varētu
nodrošināt siltumu elektrības atslēgšanas gadījumā.
Arī siltumapgādes uzņēmuma SIA «Fortum Jelgava» valdes locekle
Aina Bataraga norāda – ja līgumā nav iekļauts punkts, ka
«Latvenergo» uz remonta laiku jānodrošina enerģijas piegāde, tad
dzīvokļu īpašniekiem kopā ar apsaimniekotāju pašiem jādomā, kā šo
situāciju risināt.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica