24.7 °C, 3.8 m/s, 44 %

Pilsētā

Glezno skaņas
09/02/2018

«Vēlos, lai gleznojumi nav statiski – lai tie ir gleznieciski, stāstoši, dzīvi un skatītājiem tuvi,» atklāj mākslinieks Raitis Junkers, kurš šobrīd Jelgavas 4. vidusskolā veic sienu gleznojumus. Tajos krāsu izteiksmē mākslinieks iemūžina skaņas un tēlus, kas simbolizē 4. vidusskolas muzicēšanas tradīcijas.

No 14. līdz 17. martam Jelgavas 4. vidusskolā norisināsies
Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas ikgadējā konference, kuras
tēma šogad ir «Kompetences mūzikas pedagoģijā», un tieši šis
nozīmīgais notikums pamudinājis skolas vidi papildināt ar jauniem
vizuālajiem akcentiem. «Ideja par šādiem gleznojumiem, kuros
iezīmētos krāsu un skaņu mijiedarbība, radās jau pirms kāda laika.
Skaņas var redzēt krāsās – ar to mēs arī strādājam skolā. Man patīk
Raita Junkera krāsu izjūta, krāsu prieks un optimisms,» norāda
Jelgavas 4. vidusskolas direktora vietniece mūzikas novirziena
darbā Liena Celma. Viņa papildina, ka Eiropas Mūzikas skolotāju
asociācijas konference katru gadu norisinās citā valstī – 2001.
gadā tā tika aizvadītā Rīgā, bet šogad notiks Jelgavā.

Kopumā Jelgavas 4. vidusskolas 1. stāvā taps trīs gleznojumi –
«Latvijas simtgades dziesma», «Taures skaņās, kad viļņojas gaiss»
un «Atbalss». «Skolas jaunā korpusa interjers, manuprāt, ir ļoti
gaumīgs un iedvesmojošs, tādēļ arī gleznojumus cenšos veidot
aktīvus un skanošus,» stāsta R.Junkers. Gleznojuma «Latvijas
simtgades dziesma» centrā ir saule, tāpat tajā attēlots ozols kā
latviskuma, stipruma un pamatīguma simbols, dzirnavas, baznīca un
simboliski krāsu izteiksmē iemūžinātas septiņas skaņas. Savukārt
gleznojumā «Taures skaņās, kad viļņojas gaiss» R.Junkers iedzīvinās
dažādus pūšaminstrumentus – tauri, tubu, mežragu, kontrabasu – kā
atsauci uz skolas pūtēju orķestri. «Darbā varēs saskatīt mūzikas
instrumentus, bet skaņa tajos būs attēlota krāsās un dinamikā,»
skaidro R.Junkers. Savukārt trešajā gleznojumā būs attēloti
klavieru taustiņi.

«Sienu gleznojumus nenākas veikt bieži. Esmu gleznojis skolās,
atpūtas bāzēs, un, tā kā bieži strādāju pie Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra scenogrāfijas izveides un gleznoju liela formāta
dekorācijas, man ir iemaņas, kas noder šāda formāta mākslas darba
radīšanā,» atklāj R.Junkers. Viņš papildina, ka, gleznojot šāda
mēroga darbu, ir jādomā par to, kā aizpildīt laukumu, – lai darbs
būtu skatāms gan no attāluma, gan pienākot tam klāt, ainava ir
jāapdzīvo, lai tā ir interesanta un piepildīta. «Mākslā visu laiku
ir jārisina kāds jauns uzdevums, jārada oriģināldarbs. Un, protams,
strādājot pie šāda darba, atbildība ir diezgan liela. No lielā
mēroga piekūsti ne vien fiziski, bet arī garīgi, bet lielākais
gandarījums ir, kad bērni, ejot garām, izrāda savu patiku, jo viņi
to dara nemāksloti,» tā R.Junkers.

Jāpiebilst, ka gleznojumi top par ziedojumiem, kas savākti
tradicionālā Jelgavas 4. vidusskolas muzikālo kolektīvu
Ziemassvētku labdarības koncerta gaitā, un tos plānots atklāt
martā.

Foto: Santis Zībergs