17.1 °C, 3.2 m/s, 77.9 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaGodināti LLU Attīstības fonda stipendiāti
Godināti LLU Attīstības fonda stipendiāti
06/10/2014

Jelgavas pilī godināti deviņi Artura un Ērikas Gerhardu, SIA «Konekesko Latvija», SIA «Baltic Breeders», Latvijas Agronomu biedrības, Jāņa Rūvalda, Vagneru ģimenes, Mirdzas Oškalnes, kā arī Ulda Šalajeva stipendiju ieguvēji.

www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas pilī godināti deviņi Artura
un Ērikas Gerhardu, SIA «Konekesko Latvija», SIA «Baltic Breeders»,
Latvijas Agronomu biedrības, Jāņa Rūvalda, Vagneru ģimenes, Mirdzas
Oškalnes, kā arī Ulda Šalajeva stipendiju ieguvēji.

Šogad Artūra un Ērika Gerhardu stipendijai
tika saņemti 21 pieteikums, no kuriem seši pretendenti tika
izvirzīti fināla atlasei. Pēc pasākumā uzklausītajām jauniešu
prezentācijām tika paziņoti konkursa rezultāti – piektā A. un
Ē.Gerhardu stipendijas apliecība tika pasniegta Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes studiju programmas «Pārtikas produktu
tehnoloģija» 1. kursa studentei Lienei Gruņierei, informē LLU.

Stipendiju piešķir, rūpīgi izvērtējot
pretendentu motivāciju iegūt izglītību izvēlētajā specialitātē,
līdzšinējās sekmes un sabiedrisko aktivitāti. Tā ir vienīgā LLU
Attīstības fonda stipendija, kurai jaunieši var pieteikties, vēl
nestudējot universitātē un kuru, sekmīgi turpinot mācības, var
saņemt visu studiju programmas apguves laiku.

Tāpat pasākumā tika sveikti arī «Konekesko»
stipendijas ieguvēji – Meža fakultātes studiju programmas
«Mežinženieris» 2. kursa studenti: Uldis Galbāliņš un Ēriks Jēgers.
Jauniešiem stipendijas apliecības pasniedza SIA «Konekesko Latvija»
valdes priekšsēdētāja Antra Spickus.

Uz šo stipendiju var pretendēt iepriekš
minētās, kā arī studiju programmu «Lauksaimniecības
inženierzinātne» un «Mašīnu projektēšana un ražošana» 1. – 3. kursa
studenti. Atlases gaitā tiek vērtēta studējošā vidējā svērtā atzīme
iepriekšējā studiju semestrī.

Savukārt Jaunbērzes pagasta uzņēmuma «Baltic
Breeders» stipendiju 145 eiro mēnesī un prakses vietu uzņēmumā
ieguva 4. kursa students Artūrs Rozaļskis no LLU Tehniskās
fakultātes studiju programmas «Lauksaimniecības
inženierzinātne».

Bet par 2012. gadā dibinātās Latvijas Agronomu
biedrības stipendijas ieguvēju kļuva Lauksaimniecības fakultātes 3.
kursa students Artūrs Katamadze. Stipendijas apliecību jaunietim
pasniedza Latvijas Agronomu biedrības prezidents Māris
Grīnvalds.

Tostarp ceturto ASV Virdžīnijas universitātes
emeritētā profesora Jāņa Rūvalda stipendiju 200 eiro mēnesī uz
vienu studiju gadu saņēma Tehniskās fakultātes profesionālā
bakalaura studiju programmas «Mājas vide izglītībā» 4. kursa
studente Ieva Ozoliņa. J.Rūvalda stipendiju var iegūt LLU students,
kurš ar teicamām un izcilām sekmēm apguvis studiju kursus «Fizika»,
«Matemātika» un «Ķīmija».

Pirms diviem gadiem noslēgtā vienošanās ir
nesusi jau otros augļus – par Vagneru ģimenes stipendiāti ir
kļuvusi Lauku inženieru fakultātes studiju programma «Vide un
ūdenssaimniecība» 3. kursa studente Renāte Ondzule.

Savukārt pēc 23 pretendentu pieteikumu
izvērtēšanas par Mirdzas Oškalnes pirmo stipendiātu kļuva
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 4. kursa students
Matīss Pērkons. Jaunietis apgūst studiju programmu «Ekonomika», un
stipendijai pieteicies, lai varētu veiksmīgi turpināt studijas
augstskolā un attīstītu savu personību.

Pasākumā tika sveikts arī mecenāta LLU
absolventa Ulda Šalajeva stipendijas ieguvējs – Tehniskās
fakultātes studiju programmas «Lauksaimniecības enerģētika» 3.
kursa students, kurš turpmāk viena studiju semestra garumā saņems
stipendiju 171 eiro mēnesī.

Pieteikšanās U. Šalajeva stipendijai norisinās
divas reizes studiju gadā, un šogad stipendijas apliecību saņēma
jau piektais stipendiāts.

LLU Attīstības fondā ir dibinātas 19
stipendiju programmas, no kurām pašreiz darbojas 15. Tās ir domātas
gan pamatstudiju, gan maģistra un doktora studiju līmeņa
studējošajiem saskaņā ar atbilstošās stipendija nolikumu.

Foto: LLU