15.8 °C, 3 m/s, 72.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIedzīvotāji pozitīvi vērtē pilsētas sakārtošanu
Iedzīvotāji pozitīvi vērtē pilsētas sakārtošanu
11/12/2008

Lielākā daļa pilsētnieku vairāku dzīves jomu attīstību Jelgavā vērtē pozitīvi – to apliecina SIA «Latvijas fakti» nupat veiktā sabiedriskās domas aptauja mūsu pilsētā. Iedzīvotāji atzīst, ka pilsētā ir uzlabojies ceļu stāvoklis, uz ielām vakaros ir kļuvis gaišāk un drošāk, notiek pilsētvides sakārtošana. Taču jelgavniekus, tāpat kā visus Latvijas iedzīvotājus, uztrauc ekonomiskā situācija valstī.

Sintija Čepanone
Lielākā daļa pilsētnieku
vairāku dzīves jomu attīstību Jelgavā vērtē pozitīvi – to apliecina
SIA «Latvijas fakti» nupat veiktā sabiedriskās domas aptauja mūsu
pilsētā. Iedzīvotāji atzīst, ka pilsētā ir uzlabojies ceļu
stāvoklis, uz ielām vakaros ir kļuvis gaišāk un drošāk, notiek
pilsētvides sakārtošana. Taču jelgavniekus, tāpat kā visus Latvijas
iedzīvotājus, uztrauc ekonomiskā situācija valstī.
Aptaujas dati liecina, ka 27,7 procenti respondentu
pārliecināti, ka ekonomiskā situācija pilsētā ir saglabājusies
nemainīga, 14 procenti pārliecināti, ka tā uzlabojusies, savukārt
34,3 procenti aptaujāto domā, ka tā ir nedaudz pasliktinājusies,
bet 20,7 procenti ekonomisko situāciju salīdzinājumā ar laika posmu
pirms gada vērtē kritiski.

Aptaujas dalībnieku prognozes par nākamā gada ekonomisko
attīstību ir diezgan pesimistiskas. Pozitīvu prognozi sniedz 14
procenti aptaujāto, neitrālu – 39 procenti, bet pesimistiski
noskaņoti ir 42,3 procenti aptaujāto jelgavnieku.

Vērtējot konkrētu dzīves jomu attīstību Jelgavā, pozitīvs
viedoklis dominē (vairāk nekā trīs ceturtdaļās gadījumu) par
pilsētas vides sakārtošanu, kultūras un izklaides pasākumiem,
tirdzniecības centru un veikalu atklāšanu, kā arī par etnisko
saskaņu Jelgavā.

Pēc iedzīvotāju vērtējuma, jūtami uzlabojies ielu stāvoklis
pilsētā. Taču ielu un ceļu remontu kā prioritāri risināmu joprojām
nosauc 30,3 procenti respondentu. Pirms gada šo problēmu kā
aktuālāko minēja 49,6 procenti aptaujāto. Jelgavnieki atzīst, ka
uzlabojies arī apgaismojums uz ielām – pirms gada veiktajā aptaujā
šo problēmu aktualizēja 18,4 procenti iedzīvotāju, bet šogad –
tikai septiņi.

Jelgavas pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta informē,
ka biežāk nekā iepriekš veiktajās aptaujās iedzīvotājus uztrauc
ekonomiskās un sociālās problēmas. Aktuālāki kļuvuši arī jautājumi,
kas skar komunālos maksājumus un iespēju saņemt sociālos pabalstus.
Jelgavnieki augstu vērtē iespēju saņemt pašvaldības sniegto sociālo
palīdzību – ar to ir apmierināti vairāk nekā 40 procenti aptaujāto
(valstī kopumā vidējais rādītājs ir tikai 20 procenti). 

Jelgavas domes darbību pozitīvi vērtē lielākā daļa (58,3
procenti) aptaujāto pilsētas iedzīvotāju. Kritisku vērtējumu pauž
32 procenti respondentu.

Pozitīvs vērtējums Jelgavas iedzīvotāju vidū (vairāk nekā 60
procenti) dominē par Neatliekamās medicīniskās palīdzības,
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Pašvaldības un Valsts
policijas darbu.

Jelgavas iedzīvotāji biežāk kritiski nekā pozitīvi vērtē
uzņēmumu «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» un «Fortum Jelgava»
darbību.

Aptaujātie uzskata, ka nozīmīgākie informācijas avoti par
pilsētā notiekošo ir drukātie mediji. Visvairāk informācijas
pilsētnieki iegūst no laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» (69,3
procenti), otrajā vietā ir laikraksts «Zemgales Ziņas» (36
procenti), bet trešajā – žurnāls «Jelgavniekiem.lv» (27,7
procenti). 

Tāpat kā iepriekš veiktajās aptaujās, vairums pilsētnieku
vēlas redzēt Jelgavu kā Zemgales novada ekonomisko un kultūras
centru. Respondenti kā draudus pilsētas attīstībai visbiežāk
minējuši darbavietu trūkumu (14,3 procenti), rūpniecības un
ražošanas samazinājumu (7,3 procenti), kā arī ekonomisko krīzi (5,3
procenti).

Aptauju SIA «Latvijas fakti» veica laikā no 1. līdz 9.
novembrim, aptaujājot 500 Jelgavas iedzīvotājus vecumā no 18
gadiem. Socioloģisko pētījumu pasūtījusi Jelgavas pašvaldība, un
tas izmaksājis 3811,40 latus (ieskaitot PVN).