10.2 °C, 1 m/s, 97 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIedzīvotāji protestē pret apbūves plāniem
Iedzīvotāji protestē pret apbūves plāniem
29/01/2009

Vakar Jelgavas domes ēkā notika sabiedriskā apspriešana, lai izsvērtu visus par un pret teritorijas pie kultūras nama starp Pasta, K.Barona un Dobeles ielu apbūvei. Paust savas bažas par apbūves plāniem bija ieradušies aptuveni 20 iedzīvotāji.

Arturs Neikšāns

Vakar Jelgavas domes ēkā notika sabiedriskā apspriešana,
lai izsvērtu visus par un pret teritorijas pie kultūras nama starp
Pasta, K.Barona un Dobeles ielu apbūvei. Paust savas bažas par
apbūves plāniem bija ieradušies aptuveni 20
iedzīvotāji.

Teritorijas detālplānojuma aspektus klātesošajiem vispirms
izklāstīja Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita
Osīte, kura norādīja, ka ir saņemts pieprasījums būves celtniecībai
Pasta ielā 29 un ēkas celtniecībai pretī Jelgavas 3. pamatskolai,
taču pašvaldība apzinoties šīs vietas nozīmīgumu, tāpēc nolēma
izstrādāt detālplānojumu. Savukārt plānojuma izstrādātāju SIA
«Metrum» arhitekte Dace Celmiņa piebilda, ka, īstenojot projektu,
tiks sakopta vēl viena teritorija pilsētas centrā, ne tikai
izbūvējot daudzfunkcionālus objektus, bet arī sakārtojot skvēru aiz
kultūras nama, to apzaļumojot, izveidojot parka celiņus, rotaļu
laukumu bērniem un strūklaku.

Diskusijas sākumā viens no iedzīvotājiem uzreiz norādīja, ka
minētajā vietā nedrīkst būvēt jaunas ēkas, jo tādējādi būtiski
samazināsies zaļā zona un vides kvalitāte. «Parex Asset Management»
pārstāvis Jānis Vizbulis, kurš pārstāvēja zemesgabalu
privātīpašnieku intereses, atbildēja, ka daudzi iedzīvotāji nemaz
nezina, ka šīs vietas apbūve paredzēta jau pilsētas teritorijas
detālplānojumā, kas tika izstrādāts pirms vairākiem gadiem.

K.Barona ielas māju iedzīvotāji zaļās zonas sakārtošanu atbalstīja,
taču bija neapmierināti, ka jaunās būves pilnībā aizsegs
iekšpagalmu, tādējādi tajā pat neiespīdēs saule. G.Osīte norādīja,
ka projekta realizētājiem būs jāizpēta, cik ļoti plānotā apbūve
ietekmēs gaismas piekļuvi pretējai mājai un pagalmam,
nepieciešamības gadījumā projektā veicot izmaiņas.

Jelgavas Būvvaldes galvenais arhitekts Uldis Seržāns norādīja, ka
detālplānojums ir labs, taču tajā nepieciešams veikt vairākas
korekcijas. Būvvaldi neapmierināja plānotā satiksme, jo, ņemot
vērā, ka Dobeles iela ir vienvirziena, tur varētu tikt radīti
nevajadzīgi sastrēgumi. Viņš arī pievienojās iedzīvotāju paustajām
bažām, ka apbūves rezultātā iekšpagalmam varētu būt apgrūtināta
saules gaismas piekļuve, nebija arī pārliecināts, vai tiešām
nepieciešama tik liela celtne pretī 3. pamatskolai, taču atzina –
nepieciešamās izmaiņas projektā ir paveicamas.

Visi iedzīvotāji, kurus skar minētā kvartāla apbūves plāni, vēl
pāris nedēļu pašvaldībai var iesniegt priekšlikumus, atklājot, kādu
viņi vēlētos redzēt šo apkārtni. Tad, kad Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde saņems atzinumus no visām iesaistītajām
pusēm, projekts tiks nodots izskatīšanai domes deputātiem, taču
G.Osīte pieļāva, ka izmaiņu gadījumā var tikt rīkota vēl viena
sabiedriskā apspriešana.