22.7 °C, 1 m/s, 71.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIegādājoties dzīvokli, par to jāpaziņo nama pārvaldniekam
Iegādājoties dzīvokli, par to jāpaziņo nama pārvaldniekam
08/02/2016

SIA «Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde» (JNĪP) kā dzīvojamo māju pārvaldnieks aicina dzīvokļu īpašniekus būt atsaucīgiem un sakārtot ar īpašumtiesībām saistītos jautājumus. Tas nepieciešams, ne tikai lai sakārtotu dzīvojamās mājas lietu, bet arī sekmētu abpusējo sadarbību mājas pārvaldīšanas jautājumos.

Prioritāri JNĪP lūdz tos dzīvokļu īpašniekus, kuri savā īpašumā
ir ieguvuši dzīvokļa īpašumu, iesniegt pārvaldniekam nekustamā
īpašuma tiesību nostiprināšanas dokumentu – zemesgrāmatu –,
tādējādi apliecinot savas kā dzīvokļa īpašnieka tiesības
piedalīties ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītu jautājumu
risināšanā, kā arī lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas darbībām, teikts JNĪP mājas lapā, akcentējot,
ka JNĪP kā dzīvojamo māju pārvaldniekam, lai nodrošinātu dzīvokļu
īpašnieku dotā pārvaldīšanas uzdevuma izpildi, ir būtiski saņemt
aktuālu informāciju, kas apliecina dzīvokļa īpašnieka statusu. Tas
ir svarīgi, risinot ar mājas pārvaldīšanu saistītos jautājumus, jo
tieši no dzīvokļu īpašnieku gribas ir atkarīga daudzdzīvokļu mājas
pārvaldīšana.

Īpašumtiesības apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu,
klienti aicināti iesniegt JNĪP Klientu daļā Pulkveža Brieža ielā
26.

Jāuzsver, ka JNĪP kā pārvaldnieks darbojas dzīvojamās mājas
īpašnieka – visu dzīvokļu īpašnieku – dotā uzdevuma un nodrošinātā
finansējuma ietvaros, un likums paredz, ka vienīgi dzīvokļu
īpašnieku kopība ir apveltīta ar tiesībām izlemt ikvienu jautājumu,
kas attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzdevuma došanu
pārvaldniekam. Līdz ar to katra atsevišķā dzīvokļa īpašuma
īpašnieka griba var būt noteicošā lēmuma, kas saistīts ar nama
pārvaldīšanas darbībām, pieņemšanā.

«Nama pārvaldniekam ir ļoti svarīgi būt informētam par katra
dzīvokļa īpašuma faktisko īpašnieku. Nepieciešamību mājas lietā
iekļaut dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības, paredz arī
Ministru kabineta noteikumi Nr.908 «Mājas lietas vešanas un
aktualizēšanas noteikumi»,» tā JNĪP, atgādinot, ka nenokārtotu
formalitāšu dēļ būtiski tiek apgrūtināta lēmumu pieņemšana dzīvokļu
īpašnieku interesēs, tādēļ pārvaldnieks cer uz visu dzīvokļu
īpašnieku sapratni un aktivitāti, jau tuvākajā laikā nokārtojot ar
īpašumtiesībām saistītās formalitātes.

Foto: no JV arhīva