15.6 °C, 1.2 m/s, 89.5 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIepirkuma procedūra nav labvēlīga pasūtītājiem
Iepirkuma procedūra nav labvēlīga pasūtītājiem
15/04/2011

Noslēdzies iepirkums par sociālās dzīvojamās mājas Pulkveža O.Kalpaka ielā 9 energoefektivitātes paaugstināšanu. Konkursā uzvarējusi SIA «Būvprojektu vadība», ar kuru sadarbība pašvaldībai bija jau pērn. Pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vilis Ļevčenoks atzīst, ka pašvaldība ar uzņēmuma darba organizāciju un izpildes termiņu ievērošanu nav apmierināta, taču šī sadarbības pieredze nedrīkst tikt vērtēta, izvēloties pretendentu jaunā iepirkumā. Savukārt atbildīgās institūcijas to neuzskata par valstiska mēroga problēmu, vainu noveļ uz pasūtītāju darbinieku neprofesionalitāti un izmaiņas likumdošanā veikt neplāno.

Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies iepirkums par sociālās dzīvojamās mājas Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9 energoefektivitātes paaugstināšanu. Konkursā
uzvarējusi SIA «Būvprojektu vadība», ar kuru sadarbība pašvaldībai
bija jau pērn. Pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vilis
Ļevčenoks atzīst, ka pašvaldība ar uzņēmuma darba organizāciju un
izpildes termiņu ievērošanu nav apmierināta, taču šī sadarbības
pieredze nedrīkst tikt vērtēta, izvēloties pretendentu jaunā
iepirkumā. Savukārt atbildīgās institūcijas to neuzskata par
valstiska mēroga problēmu, vainu noveļ uz pasūtītāju darbinieku
neprofesionalitāti un izmaiņas likumdošanā veikt
neplāno.

Šobrīd SIA «Būvprojektu vadība» strādā Jelgavas 1. speciālajā
internātpamatskolā – tur norit infrastruktūras uzlabošanas darbi.
Skolas direktore Inese Bandeniece atzīst, ka atsevišķus darbus
firma nav veikusi kvalitatīvi un nācies labot, piemēram, jumtu un
grīdas segumu. Tāpat uzņēmums nav spējis nodrošināt termiņu
ievērošanu un nepieciešamo strādnieku skaitu objektā, tomēr
pašvaldība nevar ierobežot tā piedalīšanos citos konkursos. Ja
pretendents atbilst izvirzītajām prasībām un tehniskais piedāvājums
ir atbilstošs konkursa nolikuma tehniskajai specifikācijai, nav
pamata pretendentu noraidīt.

V.Ļevčenoks skaidro, ka saskaņā ar esošo likumdošanu, pat laužot
līgumu, jaunu uzņēmumu bez konkursa vietā ņemt nedrīkst. Tas
savukārt nozīmē laiku un iespēju neiekļauties termiņos, kas Eiropas
projektos ir ļoti būtisks pārkāpums. Iepirkumu uzraudzības birojs
(IUB) atzīst, ka pasūtītāji visādi cenšas izvairīties no līgumu
slēgšanas ar pretendentiem, kas iepriekš strādājuši nekvalitatīvi,
tomēr tā esot konkurences ierobežošana un uzņēmumiem ir tiesības to
apstrīdēt, ko viņi arī dara. «Lai kopējā situācija uzlabotos,
nepieciešams kvalitatīvi veikt iepirkumu, ko rīkotu pieredzējuši un
kompetenti iepirkumu speciālisti, tāpat līguma nosacījumiem jābūt
tādiem, lai uzņēmumu, kurš nespēj pienācīgi izpildīt līguma
saistības, atturētu no piedalīšanās iepirkumā,» norāda IUB
Metodoloģijas departamenta vecākā referente Elīna Virtmane.

Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, Jelgavas pašvaldība šogad
līgumos iestrādā sankcijas ne tikai par to, ja darbi nav laikā
beigti, bet arī par to, ja tie laikus nav sākti, kā arī ja objektā
netiek nodrošināti darba izpildes grafikā norādītie darbinieki.

Problēma ir tā, ka, laužot līgumu, jārīko jauns konkurss, kam
reti pietiek laika, tāpēc pasūtītājam ir problēmas ar tiem, kuri
piedāvā zemas cenas, tādējādi kropļojot konkurenci, bet reāli nav
spējīgi veikt pasūtījumu par pašu noteikto cenu. V.Ļevčenoks
uzskata, ka viens no risinājumiem būtu tā saucamais «melnais
saraksts», kurā iekļautos uzņēmumus varētu izslēgt no dalības citos
konkursos.

Arī Ekonomikas ministrija (EM) ievērojusi tendenci, ka reizēm ir
apgrūtināta lielu iepirkumu veikšana, kuru rezultāti bieži tiek
apstrīdēti un iepirkumu procedūra ieilgst vai vispār tiek
pārtraukta. Tomēr ministrija vaino pasūtītāja kompetenci un kā
iespējamo risinājumu min pasūtītāja tiesības uzvarētāju
izraudzīties nevis pēc zemākās cenas, bet pēc saimnieciski
izdevīgākā piedāvājuma. V.Ļevčenoks oponē – pašvaldība ir
izmantojusi šo metodi tā saucamajos «zaļās» siltināšanas
iepirkumos, bet, tā kā ikvienu izvirzīto kritēriju iespējams
apstrīdēt, bez pārsūdzībām tik un tā neiztikt.

EM uzskata, ka sūdzību izskatīšanas process IUB (tās jāizskata
mēneša laikā) ir ātrs un bez maksas, kas jāvērtē pozitīvi. Tomēr
gan pašvaldība, gan paši uzņēmēji tam nepiekrīt un uzskata – likuma
norma, kas paredzēja par lēmuma pārsūdzēšanu iemaksāt drošības
naudu, būtiski uzlaboja situāciju, jo tāpat vien neviens vairs
nesūdzējās. Diemžēl šī norma spēkā bija vien dažus mēnešus – no
2009. gada novembra līdz 2010. gada aprīlim. Valsts prezidents
Valdis Zatlers, iestājoties par demokrātijas principiem, to
apstrīdēja Satversmes tiesā. «Valsts prezidents nav iestājies pret
to, ka būtu jārada efektīvs lēmumu apstrīdēšanas process, kura
ietvaros nepamatotas sūdzības netiek izskatītas un sūdzību
izskatīšanas laiks ir saprātīgs,» tagad gan uzsver prezidenta
preses sekretāres vietniece Daiga Holma.

Jāpiebilst, ka 2010. gadā IUB saņemtas 595 sūdzības, bet šā gada
trijos mēnešos – 85. Jelgavas pašvaldībai ir bijuši arī tādi
gadījumi, kad potenciālais darba izpildītājs iesniedz sūdzību par
konkursa nolikumu un izvirzīto kvalifikācijas prasību samazināšanu.
Iepirkuma komisija grozījumus veic, bet pats sūdzētājs piedāvājumu
neiesniedz. «Nav saprotams, kādēļ uzņēmējam bija vēlme aizkavēt
konkursa termiņu vairāk nekā par mēnesi,» neizpratni pauž
V.Ļevčenoks.