24.8 °C, 2.7 m/s, 76.5 %

Izglītība

Iespēja apgūt profesiju bez maksas
27/07/2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus ar vidusskolas izglītību gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt profesiju kādā no 37 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā. Jelgavas Amatniecības vidusskola piedāvā divas programmas – viesmīļi un autoatslēdznieki.  

www.jelgavasvestnesis.lv

Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA) aicina jauniešus ar vidusskolas izglītību gada vai
pusotra laikā bez maksas iegūt profesiju kādā no 37 profesionālās
izglītības iestādēm visā Latvijā. Jelgavas Amatniecības vidusskola
piedāvā divas programmas – viesmīļi un
autoatslēdznieki. 
 

Amatniecības skolas direktore Janīna
Rudzīte stāsta, ka, pateicoties Eiropas Sociālajam fondam, šogad
tiks finansētas divas viengadīgās grupas – viesmīļi un
autoatslēdznieki. Mazliet gan pamainījušies uzņemšanas noteikumi,
kas paver iespēju plašākam jauniešu lokam apgūt profesiju bez
maksas. «Proti, šogad šajās programmās uzņemam jauniešus vecumā no
17 līdz 25 gadiem, kuriem ir ne zemāka izglītība par 9. klasēm un
kuri nav ieguvuši profesiju, nevis tikai vidusskolas absolventus.
Tas nozīmē, ka jaunietis var būt pabeidzis arī desmit, vienpadsmit
klases vai nepabeidzis mācības kādā no profesionālās izglītības
iestādēm. Galvenais, lai viņš jau nav saņēmis kādu kvalifikāciju,»
tā J.Rudzīte.

VIAA informē, ka 2011./ 2012. mācību
gadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu 37 profesionālās izglītības
iestādes jauniešiem piedāvā izmācīties par tautsaimniecībā
pieprasītiem speciālistiem, piemēram, celtniekiem,
elektromontieriem, multimediju dizaineriem, automehāniķiem,
ekotūrisma konsultantiem. Kopumā skolas piedāvā apgūt 54 dažādas
profesijas.

Mācībām var pieteikties jaunieši, kuri
līdz 25 gadu vecumam nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju,
šobrīd nesaņem bezdarbnieka pabalstu un nepiedalās Eiropas
Savienības struktūrfondu finansētās mācībās vai nodarbinātības
aktivitātēs.

Plašāka informācija un saraksts ar
skolām, kuras piedāvā gada vai pusotra gada laikā iegūt profesiju
bez maksas, var atrast VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv.