18.7 °C, 2.4 m/s, 79.3 %

Pilsētā

Iespēja iegūt budžeta vietu LLU
03/04/2011

Nākampiektdien, 8. aprīlī, no pulksten 9 līdz 16 Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiks Atvērto durvju diena. Tās laikā 12. klašu skolēniem būs iespēja piedalīties Lauku inženieru un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes organizētos pārbaudījumos, lai pretendētu uz valsts apmaksātajām vietām septiņās studiju programmās.

Ritma Gaidamoviča

Nākampiektdien, 8. aprīlī, no pulksten 9 līdz 16 Latvijas
Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiks Atvērto durvju diena.
Tās laikā 12. klašu skolēniem būs iespēja piedalīties Lauku
inženieru un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes organizētos
pārbaudījumos, lai pretendētu uz valsts apmaksātajām vietām
septiņās studiju programmās.

LLU Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Sandra Grigorjeva informē,
ka Atvērto durvju dienā skolēniem, skolotājiem un vecākiem LLU
piedāvās uzzināt visu par studiju programmām, ko šeit var apgūt,
uzņemšanas noteikumiem, kā arī apmeklēt fakultātes.

«Šajā dienā 12. klašu skolēniem, kuri savu nākotni vēlas saistīt
ar pārtikas zinātnēm vai inženierzinātnēm, piedāvājam piedalīties
abu šo fakultāšu organizētos pārbaudījumos, lai pretendētu uz
ārpuskonkursa studiju vietām jeb budžeta vietām septiņās studiju
programmās. Skolēnu zināšanas pārbaudīs ķīmijas eksāmenā un testos
būvniecībā, vides un ūdenssaimniecībā, zemes ierīcībā un zīmēšanas
olimpiādē. Konkursu pirmo trīs vietu ieguvēji (kopā 21 jaunietis),
ja nāks uz mūsu augstskolu, automātiski iegūs budžeta vietu LLU,»
tā S.Grigorjeva. 

Īpaši LLU aicina skolēnus šajā dienā pulksten 12 un 14
noklausīties lekciju par vienoto e-pieteikšanos pamatstudijām, kas
šogad būs iespējama desmit lielākajās Latvijas augstskolās.

Bet skolotājiem ir iespēja apmeklēt bezmaksas semināru «Tavs
iekšējais spēks», ko vadīs psihoterapeite Aina Poiša, un iegūt LLU
Mūžizglītības centra apliecinājumu par noklausīto lekciju ciklu.
Pieteikties semināram var LLU Sabiedrisko attiecību daļā pa tālruni
63028951 vai e-pastu: informacija@llu.lv līdz 5. aprīlim.