31.3 °C, 3.8 m/s, 37.6 %

Ekonomika

«Igate» stiprina valsts robežu
18/07/2016

SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» ir ģenerāluzņēmums projektā, kas paredz izbūvēt valsts robežas joslas infrastruktūru gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu.

Uzņēmuma atbildīgais būvdarbu vadītājs šajā objektā Kaspars
Macāns stāsta, ka šis projekts paredz līdz 2019. gada beigām kopumā
17,5 miljonu eiro apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli,
veikt darbus Valsts robežsardzes patrulēšanas apstākļu uzlabošanai
– meža un krūmu zāģēšanu, patruļtakas ierīkošanu, izbūvējot
caurtekas, tiltus, laipas, kā arī aizsardzībai pret nelikumīgiem
robežas šķērsotājiem – pēdu kontroles joslas ierīkošanu un žoga
izbūvi. «Vienkāršoti sakot, šīs infrastruktūras izbūves mērķis ir
atvieglot robežsargiem darbu, lai pamanītu nelegālu individuālu
robežas šķērsotāju pārejas vietas,» precizē K.Macāns.

Lai gan ir noslēgta vispārējā vienošanās par visu projektu
kopumā, projekta gaitā katram gadam Valsts robežsardze pasūta
konkrētu darbu apjomu. Darbi pierobežā tika sākti 2015. gada
rudenī. «Tas man ir liels izaicinājums – veikt tāda apjoma
valstiski un sabiedriski nozīmīgus darbus. Kopumā visi projektā
paredzētie darbi ir darīti arī iepriekš citos projektos, bet
apbrīnas vērts ir kopējais objekta garums – 276 kilometri,» stāsta
būvdarbu vadītājs, neslēpjot, ka arī darba apstākļi ir sarežģīti:
objektā ir posmi, kur līdz darbu veikšanas vietai nav piebraukšanas
un materiālu pievešanas iespēju – purvāji, neizbrienami meži,
vasarā asinis sūcošo kukaiņu nemitīgie uzbrukumi, ziemā jābrien pa
dziļu sniegu. «Tas liek arī apbrīnot robežsargus, kas, veicot
ikdienas darba pienākumus, patrulē šādos apstākļos. Tādēļ ir
prieks, ka pēc darbu pabeigšanas tiks atvieglots smagais robežsargu
darbs – visu robežu varēs droši izstaigāt kājām vai izbraukt ar
vieglo tehniku,» skaidro K.Macāns.

Foto: CBS «Igate»