4 °C, 2.3 m/s, 78.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāInfrastruktūras nodevas ieviešana nopietni jāizsver
Infrastruktūras nodevas ieviešana nopietni jāizsver
22/05/2008

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ierosinājusi izmaiņas likumā «Par nodokļiem un nodevām», kas paredz pašvaldībām tiesības savā teritorijā noteikt nodevu par infrastruktūras attīstību un uzturēšanu. Jelgavas dome ieceri vērtē kā atbalstāmu, bet nopietni izsveramu. Ražotājiem svarīgo infrastruktūru pašvaldība turpinās izbūvēt saviem spēkiem, lai veicinātu pilsētas attīstību.

Anna Afanasjeva

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
(RAPLM) ierosinājusi izmaiņas likumā «Par nodokļiem un nodevām»,
kas paredz pašvaldībām tiesības savā teritorijā noteikt nodevu par
infrastruktūras attīstību un uzturēšanu. Jelgavas dome ieceri vērtē
kā atbalstāmu, bet nopietni izsveramu. Ražotājiem svarīgo
infrastruktūru pašvaldība turpinās izbūvēt saviem spēkiem, lai
veicinātu pilsētas attīstību.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš likuma izmaiņas vērtē
kā pieņemamu ierosinājumu, kurš vispirms nopietni izvērtējams.
Nenoliedzami, jaunu objektu būvniecība, īpaši tirdzniecības centru
un biroja ēku, rada papildu slodzi pašvaldību infrastruktūrai,
tāpēc nekustamā īpašuma attīstītājiem būtu jāsedz daļa no tās
attīstības un uzturēšanas izmaksām. Jelgavas gadījumā vislielākā
slodze ir iekšpagalmu infrastruktūrai, kur izvietojušies
tirdzniecības uzņēmumi.
Tā kā iekšējos pagalmos jauniem objektiem vietas tikpat kā nav,
nodevas ieviešana pret jauno projektu virzītājiem nebūtu īsti
godīga, jo arī esošo veikalu un citu pakalpojumu uzņēmumu
īpašniekiem, kam svarīga piebraucamo ceļu izmantošana, būtu
jāpiedalās jau izveidotās infrastruktūras uzturēšanā. Jāņem arī
vērā, ka daļai uzņēmēju ikviens papildu maksājums, sevišķi
pašreizējos apstākļos mazina konkurences iespējas.
Līdzšinējo pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem A.Rāviņš vērtē kā
auglīgu un abām pusēm pieņemamu. Piemēram, «Pilsētas pasāžas»
attīstītāji nobruģēja Driksas ielas gājēju posmu un sakārtoja tā
komunikācijas, ko vēlāk nodeva pašvaldības īpašumā. Savukārt
pašvaldība uzņēmumu uz trim gadiem atbrīvoja no nekustamā īpašuma
nodokļa.
Ražošanas un ar inovācijām saistītiem uzņēmumiem pašvaldība arī
turpmāk palīdzēs sakārtot infrastruktūru, jo arī pasaulē, A.Rāviņa
vārdiem runājot, ražotāju ienākšanai pieņemts sagatavot augsni.
Pagaidām RAPLM ierosinātās izmaiņas likumā «Par nodokļiem un
nodevām» Saeima ir noraidījusi, tomēr, visticamāk, šī ideja tiks
aktualizēta arī turpmāk.

RAPLM ierosinājums paredz:
• Pašvaldību nodeva par infrastruktūras attīstību un uzturēšanu
varētu būt 5 – 10 procentu apmērā no objekta kopējām
būvizmaksām;
• 60 procentus no nodevas nekustamo īpašumu attīstītājiem būtu
jāmaksā pirms būvatļaujas saņemšanas;
• 40 procentus no nodevas jānomaksā pirms objekta nodošanas
ekspluatācijā.