21.1 °C, 2 m/s, 62.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāInternetā pieejama tālmācības programma civilās aizsardzības jomas speciālistiem
Internetā pieejama tālmācības programma civilās aizsardzības jomas speciālistiem
01/03/2009

Viena no Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta līdzfinansētā projekta «Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem» aktivitātēm paredz nodrošināt apmācības civilās aizsardzības jomas speciālistiem. Pagājušajā gadā speciālisti teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās jau tikušies, un apmācību materiāli tagad ikvienam pieejami internetā. 

www.jelgavasvestnesis.lv

Viena no Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta
līdzfinansētā projekta «Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret
plūdiem» aktivitātēm paredz nodrošināt apmācības civilās
aizsardzības jomas speciālistiem. Pagājušajā gadā speciālisti
teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās jau tikušies, un apmācību
materiāli tagad ikvienam pieejami internetā. 

Kā norāda Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības
sektora projektu vadītāja Liene Rulle, projekta ietvaros noslēgtais
līgums ar SIA «PSI Grupa» paredz ne tikai nodrošināt teorētiskās un
praktiskās apmācības civilās aizsardzības speciālistiem, bet arī
e-apmācību – izstrādāt tālmācības programmu par nodarbībās klātienē
aplūkotajām tēmām. Jau pašlaik tā ikvienam pieejama Jelgavas
reģionālā Pieaugušo izglītības centra mājas lapā www.jrpic.lv,
sadaļā «Projekti», «Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret
plūdiem».

E-apmācība šajā jomā izstrādāta, lai pēc iespējas plašākam cilvēku
lokam dotu iespēju iepazīties ar plūdu apdraudējumiem Zemgales un
Šauļu reģionos. Proti, vēlmi piedalīties teorētiskajās un
praktiskajās apmācībās, kas norisinājās pagājušā gada vasarā un
rudenī un kuras vadīja nozares vadošie lektori, izteica ne tikai
speciālisti no projektā «Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret
plūdiem» iesaistītajām pašvaldībām – Jelgavas un Šauļiem –, bet arī
citu pašvaldību, kurās plūdu risks ir salīdzinoši augsts,
pārstāvji, piemēram, no Aizkraukles, Jēkabpils. Un lielā
speciālistu ieinteresētība bija viens no iemesliem, kas pamudināja
izstrādāt arī e-apmācības programmu.

Tālmācības programma, kas tagad ikvienam pieejama internetā, sastāv
no vairākām komponentēm: nodarbību teorētiskajā daļā apskatīto tēmu
izklāsts; norādes par izmantotajiem literatūras avotiem; kontroles
jeb testa jautājumi, kas interesentiem ļauj novērtēt savas
zināšanas; atbildes uz kontroljautājumiem. Tādējādi ikvienam pēc
materiālu apgūšanas ir iespēja pašam pārbaudīt savas zināšanas un
tās nostiprināt.

Tiekoties klātienē teorētiskajās nodarbībās civilās aizsardzības
jomas speciālisti diskutēja par upju hidroloģiju, plūdu draudiem,
Zemgales reģiona upju baseiniem un glābšanas dienestu darbu;
savukārt rudenī viņi papildināja zināšanas par hidrotehniskajām
būvēm, to modelēšanu un avārijām, turklāt klātienē iepazinās ar
mūspuses hidrotehnisko būvju darbu. Nākamās praktiskās apmācības
plānotas šā gada pavasarī, un tās galvenokārt būs vērstas uz to,
lai izzinātu palu un plūdu cēloņus, to prognozi un monitoringu,
apdraudēto teritoriju noteikšanu. Apmācību laikā speciālisti
apmeklēs un analizēs arī plūdu apdraudētās vietas.
Apmācību mērķis ir uzlabot civilās aizsardzības līmeni un sadarbību
cīņai pret plūdu izraisīto ietekmi Eiropā, īpaši Latvijas un
Lietuvas kaimiņreģionos.

Projektu «Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem» īsteno
Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Šauļu pilsētas pašvaldību
un Jelgavas rajona padomi. Tā gaitā tiek izstrādāti vienoti
standarti un procedūras pārrobežu sadarbībai, organizēta pieredzes
apmaiņa ar citām Eiropas valstīm, nodrošinātas teorētiskās un
praktiskās apmācības Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu
pārstāvjiem, kā arī sabiedrības informēšana par plūdu radīto posmu.
Projekta budžets ir 223 872 eiro, tajā skaitā 179 097 eiro ir
Eiropas Savienības līdzfinansējums.