17.5 °C, 7.7 m/s, 77.7 %

Pilsētā

Invalīdi zināšanas pielieto praksē
27/03/2008

Šodien, 27. martā, 38 cilvēki ar invaliditāti no Zemgales reģiona sāks darbu prakses vietās, kuras tiek nodrošinātas projekta «Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem Zemgales reģionā» laikā.

 

Sintija Čepanone

Šodien, 27. martā, 38 cilvēki ar invaliditāti no
Zemgales reģiona sāks darbu prakses vietās, kuras tiek nodrošinātas
projekta «Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana
invalīdiem Zemgales reģionā» laikā.

«Līdz šim apmācītie projekta dalībnieki apguvuši profesionālās
izglītības programmas «Datorsistēmas» un «Programmēšana», kuras
tika izstrādātas un pielāgotas e-apmācību metodei un dod iespēju
tās izmantotājiem mācīties mājās. Turklāt izglītības pieejamības
nodrošināšanai kursu dalībniekiem uz apmācību laiku datori tika
uzstādīti mājās un nodrošināts interneta pieslēgums,» projekta
vadītāja Ingrīda Muraškovska atklāj, ka prakse turpināsies līdz 12.
jūnijam.

Uzņēmumi un iestādes, kuri apņēmušies nodrošināt jaunos
speciālistus ar prakses vietām, ir no visa Zemgales reģiona,
tostarp Jelgavas un rajona. Turklāt vairāki uzņēmumi ar prakses
vietām nodrošinās vairākus projekta dalībniekus. Daži praktikanti
jaunās prasmes pielietos darbavietās, kur darbojošies jau līdz šim.
Tomēr ir atsaucība arī no iestādēm un uzņēmumiem, kuros cilvēkus ar
invaliditāti nodarbinās pirmo reizi. Projekta vadītāji par to ir
gandarīti, jo notika vairāki informatīvie semināri uzņēmējiem, lai
veidotu kopīgu izpratni par invalīdu nodarbinātības vēlmēm un
iespējām.

«Projekta dalībniekiem pēc izglītības programmu absolvēšanas ir
iespēja plānot studijas augstākās izglītības mācību iestādēs. Un,
protams, paveras iespējas iekļauties darba tirgū, izmantojot
jauniegūto specialitāti. Projekta vadītāji cer, ka prakses vieta
vairākiem audzēkņiem varētu kļūt arī par nākošo darba vietu,»
norāda I.Muraškovska..

Projekta kopējās izmaksas ir 325 010,47 latu un visu šo summu
apmaksās no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.