17.2 °C, 3.2 m/s, 76 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIrēna Škutāne, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece:
Irēna Škutāne, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece:
12/03/2009
«Paldies jelgavniekiem, kas mani atbalstīja 2005. gada
pašvaldības vēlēšanās un deva iespēju turpināt darbu
pašvaldībā. 
Papildus tam, lai pašvaldība izpildītu savus galvenos
uzdevumus un sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem
izglītības, sociālās nodrošināšanas, kultūras, sporta,
pilsētsaimniecības un citās nozarēs, mūsu prioritāte vienmēr bijusi
pilsētas infrastruktūras sakārtošana, lai  ieinteresētu
uzņēmējus atvērt savas ražotnes pilsētā un lai radītu pievilcīgu
vidi iedzīvotājiem.
Ievērojami līdzekļi ir ieguldīti ielu rekonstrukcijā.
Atjaunota Rīgas iela, kurā izbūvētas arī jaunas ietves,
apgaismojums un uzstādīti mūsdienīgi luksofori. Pilnībā
rekonstruēta Rūpniecības, Tērvetes, Pulkveža O.Kalpaka un Zirgu
iela, Brīvības bulvāris, sakārtotas arī citas pilsētas ielas un
stāvlaukumi. Ieguldīti līdzekļi pilsētas apgaismojuma tīklu,
hidrotehnisko būvju un satiksmes drošības uzlabošanā.
Pilsētā ir pabeigta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcijas projekta pirmā kārta, pilnībā rekonstruētas
pilsētas attīrīšanas iekārtas un pabeigts sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanas projekts.
Pieauguma tendences bija ekonomiskajai aktivitātei. Darbu
sācis uzņēmums «Intranserviss», rūpnīca «AKG Thermotechnic».
Ekspluatācijā nodota Latvijas – Krievijas kopuzņēmuma «Amo Plant»
rūpnīcas pirmā kārta, veiksmīgi attīstās uzņēmējdarbība bijušajā
RAF teritorijā, uzbūvēts ZTP un labiekārtota tā teritorija u.c.
Notikusi aktīva ražošanas un tirdzniecības objektu, daudzdzīvokļu
un individuālo dzīvojamo māju būvniecība.
Pakāpeniski veikta pasažieru pārvadājumu sistēmas sakārtošana.
Iegādāti komfortabli autobusi, labiekārtotas
pieturvietas. 
Viena no prioritārajām nozarēm mums vienmēr ir bijusi sociālā
nodrošināšana, kurai ik gadu tiek piešķirts vairāk nekā miljons
latu. Pašvaldība ļoti ievērojami ir paplašinājusi to cilvēku loku,
kas var saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, lai norēķinātos par
komunālajiem pakalpojumiem, saņemtu atvieglojumus medicīniskajā
aprūpē, bērni varētu ēst brīvpusdienas skolā un bērnudārzā,
iegādāties mācību līdzekļus, saņemt atlaides braukšanai
sabiedriskajā tran­sportā. Lai palīdzētu iedzīvotājiem risināt
mājokļa jautājumus, pašvaldība ir iegādājusies jaunus dzīvokļus,
remontē pašvaldības īpašumā esošos mājokļus, kā arī piešķir
dzīvokļu atbrīvošanas pabalstus denacionalizēto namu
īrniekiem.
Ir veikts mērķtiecīgs darbs, lai izveidotu konkurētspējīgu
izglītības sistēmu, ieguldot līdzekļus skolu un pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā un materiāli
tehniskās bāzes papildināšanā. Šogad tiks pabeigta 4. vidusskolas
piebūves un Zemgales Olimpiskā centra  būvniecība. Šie objekti
uzlabos mācību un treniņu apstākļus skolēniem un sportistiem, kā
arī paplašinās kultūras un sporta pasākumu  organizēšanas
iespējas.
Pēc kultūras nama rekonstrukcijas ļoti aktivizējās kultūras
dzīve. Turpinās sadarbība ar Latvijas teātriem, Latvijas Nacionālo
simfonisko orķestri, aktīvi ir pašdarbības kolektīvi, tiek
organizēti svētki, kas kļuvuši populāri ne tikai Jelgavā, piemēram,
Ledus skulptūru festivāls, Piena, maizes un medus svētki u.c.
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs ar profesionālo
darbību, organizējot dažādus pasākumus un izstādes, piesaista
arvien vairāk apmeklētāju. Muzeja ēkas restaurācija ir pilnībā
pabeigta, šogad tiks labiekārtota arī tā teritorija.
Ir pilnībā rekonstruēts Uzvaras parks, šogad tiks uzsākta
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukcija, ir skaisti
izgaismotas baznīcas un Jelgavas pils.
Šo gadu laikā pilsētas budžets ir pieckāršojies, līdz ar to ir
palielinājies darba apjoms un atbildība.
Nav iespējams uzskaitīt visu astoņu gadu laikā paveikto, bet
novērtēt gan. Un šo vērtējumu, es domāju, izteiks mūsu pilsētas
iedzīvotāji.»