19 °C, 2.3 m/s, 75.5 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaIvanofrankovska grib pārņemt ideju par «Vecāki Jelgavai»
Ivanofrankovska grib pārņemt ideju par «Vecāki Jelgavai»
14/10/2011

«Mēs jūs labā nozīmē apskaužam par tik labu un bagātīgu materiālās bāzes nodrošinājumu bērnudārzos, skolās, ko esat panākuši ar ES atbalstu. Mums šādas iespējas nav, un šim mērķim no budžeta mums atvēlēts maz līdzekļu. No Jelgavas gribam aizgūt ideju par piecgadnieku un sešgadnieku sagatavošanas grupu izveidi pie skolām, jo šobrīd mums tādas ir tikai bērnudārzos, varētu padomāt arī par ko līdzīgu jūsu biedrībai «Vecāki Jelgavai»,» atzīst Ivanofrankovskas Izglītības pārvaldes vadītāja Natālija Mikula.

Ritma Gaidamoviča

«Mēs jūs labā nozīmē apskaužam
par tik labu un bagātīgu materiālās bāzes nodrošinājumu
bērnudārzos, skolās, ko esat panākuši ar ES atbalstu. Mums šādas
iespējas nav, un šim mērķim no budžeta mums atvēlēts maz līdzekļu.
No Jelgavas gribam aizgūt ideju par piecgadnieku un sešgadnieku
sagatavošanas grupu izveidi pie skolām, jo šobrīd mums tādas ir
tikai bērnudārzos, varētu padomāt arī par ko līdzīgu jūsu biedrībai
«Vecāki Jelgavai»,» atzīst Ivanofrankovskas Izglītības pārvaldes
vadītāja Natālija Mikula.

Atbildes vizītē šonedēļ Jelgavā viesojas
Jelgavas sadraudzības pilsētas Ivanofrankovskas (Ukraina)
izglītības darbinieku delegācija deviņu cilvēku sastāvā, kuri šīs
nedēļas laikā iepazītas ar mūsu izglītības sistēmu un mācību
procesu skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs. Pagājušajā gadā
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza ar kolēģiem
viesojās Ivanofrankovskā un izteica uzaicinājumu kolēģiem apmeklēt
Jelgavu. Atsaucoties ielūgumam, šonedēļ Invanofrankovskas
Izglītības pārvaldes vadītāja un vairāku izglītības iestāžu
vadītāji apmeklē mūsu pilsētu. Viņi tikušies ar pilsētas mēru Andri
Rāviņu, apmeklējuši Jelgavas Izglītības pārvaldi, Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centru, LLU, Jelgavas Valsts ģimnāziju, bērnu
un jauniešu centru «Junda», Svētās Trīsvienības baznīcas torni,
pirmsskolas izglītības iestādi «Rotaļa», 4. vidusskolu, Zemgales
Olimpisko centru, 2. pamatskolu, Amatu vidusskolu un tikušies ar
Ukraiņu kultūras biedrību.

Šodien ir vizītes pēdējā diena, un
ciemiņi viesojās Jelgavas 4. pamatskolā, iepazinās ar tās darbu,
novērtēja klases, skolas bibliotēku, sporta bāzi, runāja ar skolas
vadību.

N.Mikula stāsta, ka šī ir vēl viena
iespēja, kā abām pilsētām stiprināt draudzību izglītības jomā.
«Apmaiņas brauciens pierāda, ka sadraudzības līgums nav tikai
dokuments – mēs reāli mācāmies viens no otra,» piebilst N.Mikula.
Viņa atzīts, ka šajās dienās pamanītas gan dažādas atšķirības starp
Ukrainas un Latvijas izglītības sistēmām, gan redzēti vairāki
piemēri, kurus labprāt paņemtu no Jelgavas un ieviestu savā
pilsētā.

Ivanofrankovskas 5. speciālās skolas ar
vācu valodas novirzienu direktors Jaroslavs Vasiļovičs stāsta, ka
lielākā atšķirība jau ir tā, ka Latvijā ir 12. klašu sistēma, bet
Ukrainā – 11. klašu, vidusskola ir divus gadus. «Tiesa, pērn arī
pie mums bija diskusijas par to, ja stāsimies ES, varbūt arī
vajadzētu pāriet uz 12. klašu vidējo izglītību, taču līdz ar
izglītības ministra maiņu šis jautājums vairs nav aktuāls. Lai gan
šķiet, ka šī brīža variants nav slikts, jo jaunieši var ātrāk
doties mācīties uz augstskolu un ātrāk sākt strādāt,» tā direktors.
Atšķiras arī skolu formāts, proti, Ivanofrankovskā sākumskola
skaitās no 1. līdz 4. klasei, mums pilsētā – no 1. līdz 6. klasei;
pamatskola – no 5. līdz 9. klasei, mums – no 7. līdz 9. klasei;
vidusskola – 10. un 11. klase, mums – līdz 12. klasei.

«Ievērojām, ka jums ir skolas ar
muzikālo novirzienu, sporta novirzienu, taču mēs akcentu esam
likuši uz valodām. Proti, ir skolas, kurās no 1. līdz pat 11.
klasei padziļināti tiek mācīta angļu vai vācu valoda,» stāsta
direktors. Ciemiņi uzteic arī mūsu spēju iegūt Eiropas naudu, kas
ieguldīta materiālās bāzes attīstīšanai. «Ļoti augstu novērtējam
arī jūsu pilsētas vadību, kas izglītību noteikusi par pilsētas
prioritāti – 37 procenti pilsētas budžeta atvēlēts izglītībai.
Diemžēl mums šī summa nav tik liela, līdz ar to nevaram atļauties
tik daudz. Var redzēt, ka arī jums ir labāka sadarbība starp mēru,
Izglītības pārvaldi un skolām. Mums tā nav tik cieša,» tā
N.Mikula.

Runājot par lietām, ko sadraudzības
pilsētas izglītības darbinieki gribētu aizgūt no mums, viņi atzīst,
ka ieinteresējusi biedrība «Vecāki Jelgavai». «Pieļauju, ja būs
atsaucība no vecākiem, arī mēs ko tādu varētu ieviest, lai
palīdzētu saviem bērniem. Tāpat šīs pirmsskolas grupas pie skolām.
Ļoti laba ideja – ja bērns netiek bērnudārzā, viņam ir iespēja šādi
sagatavoties skolai,» tā N.Mikula. Tāpat izglītības darbinieki
uzteic to, ka mūsu bērnudārzu vai skolu baseinos kaut vai par
maksu, bet ir iespēja visiem bērniem, ne tikai tiem, kuri mācās
šajā iestādē. «Ir apsveicami, ka uz peldēšanu tiek vesti arī bērni
no bērnudārziem un skolām, kurās nav peldēšanas nodarbības,» tā
N.Mikula.

J.Vasiļovičs piebilst, ka viņus
uzrunājis arī ZRKAC. «Mums, pieaugušajiem, nav dotas tik daudzas
iespējas izglītoties, taču saprotam, ka mūžizglītības jautājums ir
svarīgs un mums vairāk vajadzētu skatīties arī šajā virzienā,» tā
J.Vasiļovičs. Ciemiņi uzslavēja arī mūsu Zemgales Olimpisko centru,
atzīstot, ka Ivanofrankovskā nav tik lielas sporta bāzes.
Jāpiebilst, ka sadarbības līgums ar Ukrainas pilsētu
Ivanofrankovsku tika noslēgts 2007. gadā ar mērķi nodibināt un
attīstīt sadarbību kultūras, izglītības, uzņēmējdarbības, komunālās
saimniecības, sociālās labklājības jomās.

Foto: Ivars Veiliņš