23.4 °C, 3.6 m/s, 40.5 %

Pilsētā

Ivars Krastiņš, domes deputāts:
12/03/2009
«Es strādāju divās domes komitejās – Vides un tautsaimniecības
attīstības komitejā un Izglītības, kultūras un sporta komitejā –,
līdzdarbojos arī divās komisijās – Vides komisijā un Zemes nomas
komisijā. Ar Jelgavas domes lēmumu esmu ievēlēts a/s «Jelgavas
siltumtīklu uzņēmums» valdē. Aizvadītajos gados darāmā ir bijis
pietiekami daudz, jo tā sauktajos «treknajos gados» pilsēta strauji
attīstījās, tāpēc izskatāmo lēmumu projektu un dažādu pilsētas
attīstības projektu bija daudz. Taču šodien – krīzes apstākļos –
deputātiem ir citi uzdevumi, ir jāpārstrukturē un jāspēj sabalansēt
pilsētas vajadzības ar budžeta iespējām tā, lai neciestu pilsētas
attīstība un neciestu iedzīvotāji. 
Domē tiku ievēlēts no partijas «Latvijas ceļš», taču, kā
zināms, 2007. gada nogalē apvienojoties «Latvijas ceļam» ar
Latvijas Pirmo partiju un pievienojoties arī vairākām reģionālajām
partijām, tika izveidota jauna partija – LPP/LC. Kopumā galvenajās
sadaļās abu partiju programmas bija līdzīgas, galvenajos vilcienos
līdzīgas vērtības tika paustas arī LC un LPP priekšvēlēšanu
programmās. Jāsaka, ka vienmēr iespēju robežās esmu atbalstījis šīs
prioritātes. Tomēr jāatzīst, ka ne tik daudz vērības līdz šim ir
pievērsts drošības jautājumiem.
Lielākā daļa no tā, kas tiek lemts LR Saeimā, tieši attiecas
uz mums visiem – Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem –, un Jelgava
nekādi nevar būt izņēmums. Vēl aizvadītā gada rudenī Saeimas
frakcijās tika skatīts jautājums, lai iekļautu valsts budžetā arī
2. klašu skolēnu brīvpusdienas, un frakcija lūdza atbalstu no savām
nodaļām un pašvaldībās pārstāvētajiem deputātiem. Šo projektu
LPP/LC arī ar manis izsūtītiem deputāta pieprasījumiem uz visām
Saeimā pārstāvētajām frakcijām izdevās iekļaut šā gada budžetā,
taču joprojām ir bažas, vai jaunā valdība budžeta grozījumos
skolēnu brīvpusdienas un «māmiņu algas» saglabās līdzšinējā apmērā.
Ja būs izmaiņas, tas būs uz nākamās koalīcijas un valdības
sirdsapziņas.
Joprojām nav izdevies pārliecināt Jelgavas domes koalīciju par
to, ka Jelgavas Ledus sporta skolai piešķirtais šā gada budžets,
neraugoties uz krīzes apstākļiem, ir pārmērīgi liels un dāsns
(finansējuma ziņā līdzvērtīgs pārējo triju Jelgavas sporta skolu
budžetam kopā), jo nekādi nav saprotams, kāpēc privātais īpašnieks
var diktēt nesamērīgi dārgu ledus nomas maksu un pašvaldība ir
gatava to maksāt, ja citiem ledus tiek iznomāts par nesalīdzināmi
lētāku cenu. Tāpat nav izdevies panākt mazāka finansējuma
piešķiršanu «Zemgales INFO», kas daudzu jelgavnieku izpratnē ir
nelietderīgi tēriņi. Uzskatu, un daudzi piekritīs, ka, strauji
augot bezdarbam un samazinoties darba vietām pilsētā, noteikti var
atrast racionālāku un lietderīgāku finanšu resursu izlietojumu,
ņemot vērā to, ka ielu remontam budžetā ir atvēlēts mazāk
līdzekļu.»