15.3 °C, 2.6 m/s, 84.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIzsludina konkursu NVO darbības atbalstam
Izsludina konkursu NVO darbības atbalstam
14/03/2009

www.jelgavasvestnesis.lv

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)
izsludinājis apakšprojektu konkursu nevalstisko organizāciju (NVO)
darbības atbalsta programmā, kurā kopējais pieejamais finansējums
ir 168 501 eiro (118
423 lati). Lai
apakšprojektu iesniedzējiem būtu vieglāk sagatavot apakšprojektu
iesniegumus, SIF organizēs informatīvus seminārus un Jelgavā tas
notiks 24. martā.

NVO darbības atbalsta programma ir Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta programma un paredzēta stabilām un
jau pieredzējušām NVO, kas veiksmīgi darbojas demokrātijas un
pilsoniskās sabiedrības attīstībā to regulārās darbības
nodrošināšanai.

50% no konkursā pieejamā finansējuma ir
rezervēti nacionāla mēroga organizācijām, kas darbojas visas
Latvijas interesēs, un 50% no kopējā finansējuma – reģionāla vai
vietēja mēroga organizācijām, kas darbojas kādas pašvaldības vai
novada iedzīvotāju interesēs. Finansējums vienai organizācijai ir
no 9600 līdz 24 000 eiro (6746 līdz 16 867 latiem) gadā, kas ir ne
vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumus NVO darbības atbalsta
programmā var iesniegt līdz 13. maija plkst.17.

Savukārt plānotajos semināros tiks arī
detalizēti stāstīts par jaunu grantu shēmu «Pilsoniskās sabiedrības
stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana», kas tiek
finansēta no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta
līdzekļiem. Tās mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp
dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un
informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautībām, kā arī veicināt
mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību, līdzfinansējot
apakšprojektu grantu shēmas atbalsta jomās.

Atbalsta jomas ir mazākumtautību organizāciju
darbības kapacitātes stiprināšana, atbalsts mazākumtautību kultūras
jautājumiem, atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai
par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju, atbalsts
literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām uz latviešu
valodu un otrādi, atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības
informēšanai par sabiedrības etniskās integrācijas jautājumiem,
atbalsts ārpusskolas pasākumu programmām ar mērķi veicināt
sadarbību starp dažādu tautību skolēniem. Konkursu šajā grantu
shēmā plānots izsludināt līdz marta beigām.

Semināros tiks sniegta arī īsa
informācija par pārējām divām NVO fonda programmām «NVO kapacitātes
stiprināšanas programma» un «NVO projektu programma», kurās abās
projektu konkursus plānots izsludināt aprīļa beigās, ziņo
LETA.