14.2 °C, 3.4 m/s, 92.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIzsludina konkursu par sakoptākajiem pilsētvides objektiem
Izsludina konkursu par sakoptākajiem pilsētvides objektiem
20/05/2014

Pašvaldība izsludinājusi konkursu «Sakoptākais pilsētvides objekts», un līdz 13. jūnijam iedzīvotāji tam var pieteikt skaistākos dārzus, sakoptākos pagalmus, ziedošākos balkonus un citus objektus, kuru saimnieki par savu darbu būtu pelnījuši īpašu uzslavu. Konkursa uzvarētāju apbalvošana paredzēta Zāļu tirgus laikā – 21. jūnijā.

Sintija Čepanone

Pašvaldība izsludinājusi
konkursu «Sakoptākais pilsētvides objekts», un līdz 13. jūnijam
iedzīvotāji tam var pieteikt skaistākos dārzus, sakoptākos
pagalmus, ziedošākos balkonus un citus objektus, kuru saimnieki par
savu darbu būtu pelnījuši īpašu uzslavu. Konkursa uzvarētāju
apbalvošana paredzēta Zāļu tirgus laikā – 21.
jūnijā.

Sakoptākos pilsētvides objektus
konkursam var pieteikt piecās nominācijās – tiks vērtēts zaļākais
daudzdzīvokļu mājas loga, lodžijas vai balkona noformējums;
sakoptākā privātmājas teritorija; sakoptākais daudzdzīvokļu nama
pagalms (tiks vērtēts sētnieku darbs); sakoptākā valsts vai
pašvaldības iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts,
kā arī interesantākais žoga risinājums.

«Vērtējot konkursam pieteiktos objektus,
konkursa vērtēšanas komisija ņems vērā, kā tie iekļaujas
pilsētvidē, to pārskatāmību no ielas un galvenajiem cilvēku
kustības virzieniem, objekta labiekārtojumu – ierīkoto apstādījumu,
celiņu, laukumu, ūdens krātuvju, mazo arhitektūras formu
kompozīcijas un izvēles pamatotību, žoga caurskatāmību, kā arī
objekta uzturēšanas stāvokli,» informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvalde, piebilstot, ka pēc konkursa komisijas lēmuma
var tikt vērtēti arī tie objekti, kuri atbilst konkursa
nosacījumiem, bet nav pieteikti dalībai konkursā. Žūrijas komisija
var noteikt papildu nominācijas vai izslēgt kādu no tām, noteikt
vairākus uzvarētājus vienā nominācijā, piešķirt veicināšanas vai
speciālbalvas atbilstoši noteiktajam balvu fondam.

Objektus konkursam līdz 13. jūnijam var
pieteikt personīgi Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, pa tālruni 63005556 vai e-pastu
prese@dome.jelgava.lv. Piesakot objektu, jānorāda nominācija,
objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds, uzvārds un telefona
numurs. Konkursā netiks vērtēti iepriekšējo divu gadu konkursa 1.
vietu ieguvēji.

Konkursa uzvarētājiem tiks izsūtīti
ielūgumi ar aicinājumu piedalīties apbalvošanas pasākumā, kas
notiks Zāļu tirgū pie pilsētas kultūras nama 21. jūnijā pulksten
12. Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī kāds no
objektu pieteicējiem – par aktivitāti.

Jāpiebilst, ka vērtēšanas komisiju vadīs
domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods, komisijas sastāvā
iekļauts pilsētas ainavu arhitekts Andrejs Lomakins, arhitekte
eksperte Zeltīte Bīmane, «Pilsētsaimniecības» pilsētas zaļo zonu
apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja un projektu vadītāja Eva
Kidere, kā arī Sabiedrisko attiecību pārvaldes speciāliste Līga
Klismeta.

Foto: Ivars Veiliņš