15.8 °C, 1.6 m/s, 93.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIzsludina nevalstisko organizāciju projektu konkursu
Izsludina nevalstisko organizāciju projektu konkursu
25/02/2010

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2010. gadam. Projektus nevalstiskās organizācijas var iesniegt līdz 25. martam

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu
«Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2010. gadam.
Projektus nevalstiskās organizācijas var iesniegt līdz 25.
martam
.

Pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors informē, ka konkursa
mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas
attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības
tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pašvaldību un biedrībām un
nodibinājumiem, kas darbojas pilsētas teritorijā.

Pieteikumi konkursam iesniedzami Jelgavas domes Informācijas
aģentūrā Lielajā ielā 11 līdz 25. marta pulksten 17. Pieteikumiem
jābūt slēgtā aploksnē – viens projekts vienā aploksnē. Uz aploksnes
jābūt norādītam iesniedzējam, juridiskajai adresei un tā jāadresē:
Jelgavas pilsētas dome «Biedrību un nodibinājumu atbalsta
programma» un uz tās jābūt norādei – «neatvērt līdz komisijas
sēdei!».

Pieteikumus sūtot pa pastu, pasta zīmogs nedrīkst būt datēts
vēlāk kā ar 26. martu. Pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti
paziņoti līdz 26. aprīlim. Projektu pieteikumi, kuros nebūs
ievērotas norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.

Detalizētāka informācija par programmu pilsētas mājas lapā
www.jelgava.lv.