18.9 °C, 1.6 m/s, 83.3 %

Kultūra

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsKultūraIzsludināts kultūras pasākumu projektu konkurss
Izsludināts kultūras pasākumu projektu konkurss
09/12/2011

Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padome uzsāk kultūras pasākumu projektu pieņemšanu 2012. gadam. Projektus var iesniegt līdz 30. decembrim.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padome uzsāk
kultūras pasākumu projektu pieņemšanu 2012. gadam. Projektus var
iesniegt līdz 30. decembrim.

Konkursa mērķis – veicināt mākslas un kultūras tradīciju
iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē un plašas sabiedrības
iesaistīšanu kultūras dzīvē, apzināt un saglabāt kultūras
mantojumu, kā arī atbalstīt jaunrades procesus. Projektu konkursā
var piedalīties fiziska vai juridiska persona, iesniedzot ne vairāk
kā vienu projektu. Konkursa vadlīnijas un pieteikuma veidlapu var
saņemt aģentūras «Kultūra» birojā un mājas lapā:
www.kultura.jelgava.lv.

Projekts jāiesniedz līdz 30. decembra pulksten 14.30 «Kultūras»
birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (zīmogs datēts ne vēlāk kā
30. decembris). Adrese: Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Kultūra», 2012. gada kultūras pasākumu projektu konkursam,
Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV – 3001. Sīkāka informācija
pieejama, zvanot Natālijai Korzanei pa tālruni 63023461, 25900004
vai pa e-pastu: natalija.korzane@kultura.jelgava.lv. Jāpiebilst, ka
prioritātes tiks piešķirtas projektiem, kuri paredz veidot Jelgavu
kā Zemgales novada kultūras centru un kuriem tiks piesaistīts
finansējums no vairākiem avotiem.

Foto: Ivars Veiliņš