25.9 °C, 3.7 m/s, 41.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIzsludināts meža ugunsnedrošais periods
Izsludināts meža ugunsnedrošais periods
29/04/2011

Iestājoties siltajam laikam, arvien vairāk cilvēki savu brīvo laiku pavada pie dabas, kurinot ugunskurus, vai grilējot gaļu, kā arī grilējot to uz daudzdzīvokļu namu balkoniem. Grila lietošana uz daudzdzīvokļu māju balkona Jelgavas pašvaldības saistošos noteikumos nav aizliegta, bet noteikti vajadzētu ņemt vērā kaimiņu iebildumus, ja tādi tiek izteikti.

Sandra Reksce, Jelgavas Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste-juriste

Iestājoties siltajam laikam, arvien
vairāk cilvēki savu brīvo laiku pavada pie dabas, kurinot
ugunskurus, vai grilējot gaļu, kā arī grilējot to uz daudzdzīvokļu
namu balkoniem. Grila lietošana uz daudzdzīvokļu māju balkona
Jelgavas pašvaldības saistošos noteikumos nav aizliegta, bet
noteikti vajadzētu ņemt vērā kaimiņu iebildumus, ja tādi tiek
izteikti.

Nereti gadās, ka grills tiek lietots
meža apkārtnē, piemēram, RAF dzīvojamā masīva mežā. Šādā gadījumā
vajadzētu vadīties pēc
17.02.2004. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 82 «Ugunsdrošības noteikumi», kā arī pēc

Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 57
 «
Jelgavas pilsētas teritorijas
labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība», kas paredz

aizliegumu kurināt ugunskuru vai veikt citas darbības, kas
var izraisīt ugunsgrēku, mežos un 50 metros piegulošā joslā ap tiem
ugunsbīstamajā periodā.

Valsts meža dienests 28. aprīlī ir izsludinājis
meža ugunsnedrošo periodu. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem
valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma noteikšanu jānodrošina
ugunsdrošības prasības mežā. Meža uguns nedrošajā laikposmā Valsts
meža dienesta darbinieki dežūrē ugunsnovērošanas torņos, lai laikus
būtu iespējams konstatēt dūmus un noteikt vietu, kur, iespējams, ir
izcēlies meža ugunsgrēks. Tāpēc svarīgi ir, lai bez saskaņošanas ar
administratīvajā teritorijā esošo Valsts meža dienesta mežniecību
netiktu veikti nekādi dedzināšanas darbi, kas rada lielus dūmus,
lai tie nemaldinātu ugunsnovērošanas torņa dežurantus un netiktu
izsludināta viltus trauksme.

 

Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās
iespējas, visiem iedzīvotājiem no 28. aprīļa, uzturoties mežā, ir
noteikti atsevišķi aizliegumi un ierobežojumi, par kuru
neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un
kriminālatbildību. Uzturoties mežos un purvos
 aizliegts: nomest degošus sērkociņus,
izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus; kurināt ugunskurus,
izņemot atbilstoši ierīkotās vietās; atstāt ugunskurus bez
uzraudzības; dedzināt sadzīves atkritumus un ciršanas atliekas;
braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus
ceļiem.

 

Pirmo meža ugunsgrēku iemesls parasti ir vecās
zāles dedzināšana mežam piegulošajos laukos un pļavās. Šajos
ugunsgrēkos lielākoties bojā iet jaunaudzes un apmežotās platības
lauksaimniecības zemēs.

 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.
pants paredz atbildību par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, šādā
gadījumā tiek uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 20 līdz
200 latiem, juridiskām personām – no 200 līdz 1000 latiem. Par
atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteiktajā termiņā var uzlikt
naudas sodu fiziskajām personām no 100 līdz 300 latiem,
juridiskajām personām – no 1000 līdz 3000 latiem.