26.1 °C, 2.5 m/s, 58.3 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāIzstrādās vienotus veidlapu paraugus dažādiem tiesvedības dokumentiem
Izstrādās vienotus veidlapu paraugus dažādiem tiesvedības dokumentiem
07/07/2010

Lai padarītu vienkāršāku un iedzīvotājiem ērtāku dažādu pieteikumu un tiesvedības dokumentu iesniegšanu tiesās, kā arī būtiski atvieglotu tiesu darbu un paātrinātu lietu izskatīšanu, Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija ir  apzinājusi tos tiesvedības dokumentus – veidlapas –, kas tiks elektronizētas un turpmāk būs izmantojamas civilprocesā un administratīvajā procesā.

www.jelgavasvestnesis.lv

Lai padarītu vienkāršāku un iedzīvotājiem ērtāku dažādu
pieteikumu un tiesvedības dokumentu iesniegšanu tiesās, kā arī
būtiski atvieglotu tiesu darbu un paātrinātu lietu izskatīšanu,
Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija ir  apzinājusi
tos tiesvedības dokumentus – veidlapas –, kas tiks elektronizētas
un turpmāk būs izmantojamas civilprocesā un administratīvajā
procesā.

 
Tiesu administrācijas pārstāvis Gatis Tauriņš informē, ka jaunā
sistēma sāks darboties nākamgad, paredzot vienotu pieteikumu formu
izmantošanu visās rajonu (pilsētas) un apgabaltiesās Latvijā.
 

Līdzšinējā prakse paredz iedzīvotājiem vērsties pēc juridiskās
palīdzības pie jurista vai zvērināta advokāta gadījumos, ja bija
nepieciešams sagatavot prasības pieteikumu vai jebkuru citu
tiesvedības dokumentu. Savukārt turpmāk iedzīvotāji pēc īpaši
izstrādātiem veidlapu paraugiem paši varēs aizpildīt vienkāršākos
prasības pieteikumus, līdz ar to juridiskā palīdzība viņiem vairs
nebūs obligāti nepieciešama. 

Vienotā formāta tiesvedības dokumentu veidlapās būs noteikts gan
tas, kādu informāciju obligāti nepieciešams norādīt prasības
pieteikumā un kā jābūt noformētam prasības pieteikumam, gan arī
kādus papildus dokumentus nepieciešams pievienot prasības
pieteikumam, iesniedzot to tiesā. Apkopotie prasību pieteikumu un
pieteikumu  paraugi iedzīvotājiem būs pieejami Tiesu
administrācijas mājas lapā www.ta.gov.lv, kā arī Latvijas Tiesu
portālā www.tiesas.lv.  

Turpmāk veidlapu paraugi būs pieejami vairāk nekā 10 civilprocesā
izmantojamiem tiesvedības dokumentiem, piemēram, tādiem kā prasības
pieteikums par uzturlīdzekļu piedziņu, prasības pieteikums par
laulības šķiršanu (bezstrīdus gadījumiem), pieteikums par nekustamā
īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā un citiem.
 

Savukārt administratīvajos procesos turpmāk tiks izmantotas
vienotas formas veidlapas un paraugi vairāk nekā desmit tiesā
iesniedzamajiem dokumentu veidiem, tostarp pirmās instances
pieteikumam, pieteikumam taisīt papildspriedumu, izskaidrot
spriedumu, lūgumam atlikt administratīvās lietas izskatīšanu,
apelācijas sūdzībai un citiem. Jaunā sistēma paredz, ka arī tiesām
turpmāk administratīvajos procesos būs jāizmanto vienādas formas
veidlapas vairākiem dokumentiem, galvenokārt dažādu lēmumu,
pieteicēja zvēresta un tiesas pavēstes sagatavošanā. Šie
dokumentu veidi ir daļa no tiesā biežāk iesniegtajiem
pieteikumiem.

 

Tiesvedības procesuālo dokumentu
standartizācija tiek veikta Tiesu administrācijas īstenotā Latvijas
– Šveices sadarbības programmas individuālā projekta «Tiesu
modernizācija Latvijā» ietvaros. Šī projekta laikā plānots arī
pilnveidot tiesu pieejamību ar jaunajām tehnoloģijām, elektronisko
dokumentu apriti, ieviest izmaksu kontroles, samazināšanas un
pārvaldības procedūras, uzlabot tiesu informācijas un pakalpojumu
pieejamību, iekšējās informācijas apriti un citus pasākumus, kas
 veicinās tiesu darbības efektivitātes paaugstināšanu un ļaus
būtiski ietaupīt.  

Projekta «Tiesu modernizācija Latvijā» īstenošanai tiek izmantots
Latvijas – Šveices sadarbības programmas finansējums, ko piešķir
Šveices Konfederācijas padome. Projektu īsteno Tiesu
administrācija, tā partneri ir Augstākā tiesa un Ieslodzījuma vietu
pārvalde. Projekta kopējās izmaksas ir 9 411 765 Šveices franki jeb
aptuveni 4,4 miljoni latu. Paredzams, ka projekts tiks pabeigts
2012. gadā.