13.1 °C, 2.1 m/s, 80.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIzstrādāta Jelgavas NVO Sociālās partnerības programma
Izstrādāta Jelgavas NVO Sociālās partnerības programma
18/10/2011

Zemgales NVO centrs sadarbībā ar biedrību «Caritas» un Latvijas pilsonisko aliansi Eiropas sociālā fonda projekta «Sociālās partnerības attīstības veicināšana Zemgales plānošanas reģionā» gaitā izstrādājis Sociālās partnerības programmu Jelgavas nevalstiskajām organizācijām.

www.jelgavasvestnesis.lv

Zemgales NVO centrs sadarbībā ar
biedrību «Caritas» un Latvijas pilsonisko aliansi Eiropas sociālā
fonda projekta «Sociālās partnerības attīstības veicināšana
Zemgales plānošanas reģionā» gaitā izstrādājis Sociālās partnerības
programmu Jelgavas nevalstiskajām
organizācijām.

Politikas veidošanas process ir
sistematizēts un laikietilpīgs, un ne vienmēr iedzīvotājiem un
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja piedalīties visos
tā veidošanas posmos. Tomēr sabiedrībai ir svarīgi apzināties savas
iespējas. Iespēja līdzdarboties politikas veidošanas procesā ir
ikvienam sabiedrības pārstāvim. «Tomēr lielākas iespējas ietekmēt
lēmumu sagatavošanas procesu ir aktīvākajiem iedzīvotājiem,
sabiedrības pārstāvjiem, kuri ir apvienojušies nevalstiskajās
organizācijās, lai aizstāvētu savas intereses un izteiktu viedokli.
Veicinot šo iniciatīvu, Zemgales NVO centrs ar sadarbības
partneriem izstrādājis Sociālās partnerības programmu Jelgavas
nevalstiskajām organizācijām,» tā Zemgales NVO centrs.

Sociālās partnerības programmas mērķis
ir noteikt Jelgavas pilsētas nevalstisko organizāciju (biedrību un
nodibinājumu) attīstības un sadarbības galvenās prioritātes,
rīcības virzienus un uzdevumus, tādējādi veicinot Jelgavas pilsētas
NVO sociālās partnerības principa (NVO – pašvaldība) nodrošināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona un
valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu
izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos.

Sociālās partnerības programmā iekļauta
informācija par Jelgavas NVO, par to darbu, Jelgavas NVO
izvērtējums, jelgavnieku viedoklis, informācija par sadarbību ar
pašvaldību un tās atbalstu.

93 procentus no projekta finansē Eiropas
Savienība.