25.1 °C, 4.1 m/s, 43.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIzstrādāta kultūras nama skvēra labiekārtošanas ieceres vizualizācija
Izstrādāta kultūras nama skvēra labiekārtošanas ieceres vizualizācija
04/12/2019

Šobrīd noris būvprojekta izstrāde, kas paredz labiekārtot skvēra aiz kultūras nama rietumu daļu, un ir izstrādāta būvniecības ieceres vizualizācija.

Skvēra labiekārtojuma projekts paredz
automašīnu stāvlaukuma izbūvi Jelgavas kultūras nama skvēra rietumu
daļā ar apbūves laukumu 2740 kvadrātmetri un stāvvietām 79
automašīnām, kā arī stāvvietu 26 automašīnām gar Dobeles ielu un 48
velosipēdu novietni pie Jelgavas kultūras nama. Vienlaikus ar
stāvvietas izveidi paredzēti arī ilgtspējīgi lietus ūdens
novadīšanas risinājumi, autostāvvietas segumam izmantojot eko
betona bruģakmeni.

Tāpat projektā paredzēts sakārtot esošos
skvēra gājēju celiņus, kuru segums ir fiziski novecojis, kā arī
izbūvēt jaunus, kas respektē galveno gājēju kustības virzienu uz
centra pusi. Gājēju ietve caur autostāvlaukumu paredzēta kā zaļais
koridors, abās pusēs veidojot apstādījumus. Arī novecojušos soliņus
un atkritumu urnas plānots nomainīt. Jāuzsver, ka būvprojekta
risinājums paredz neskart skvērā ierīkotos dizaina dārzus un
leģendārās dziedātājas Noras Bumbieres piemiņas skulptūras vietu –
šīs teritorijas tiks integrētas, risinot visas skvēra teritorijas
apvienošanu gan vizuāli, gan funkcionāli. Tāpat arī vērtīgie un
unikālie skvērā augošie koki – zirgkastaņas, liepas un riekstkoki –
projekta ietvaros tiks saglabāti, jo veido skvēra vertikālo dabas
akcentu un norobežo telpu.

Stāvlaukums ir vitāli nepieciešams Jelgavas
kultūras nama pasākumu apmeklētājiem, mākslinieciskās pašdarbības
un profesionālajiem kolektīviem, jo līdz šim automašīnu novietošana
kultūras nama apkārtnē ir bijusi apgrūtināta. Izbūvējamais
autostāvlaukums diennakts režīmā nodrošinās kultūras nama apkārtnē
dzīvojošo un pārējo Jelgavas iedzīvotāju un pilsētas viesu ērtu un
drošu automašīnu novietošanu labiekārtotā un mūsdienīgā
ārtelpā.

Skats no skvēra uz projektēto
autostāvlaukumu ar gājēju ietvi un publiskās ārtelpas
labiekārtojuma elementiem un apstādījumiem.

Skats no projektētā autostāvlaukuma
dienvidu daļas.

Skats no projektētā autostāvlaukuma
ziemeļu daļas uz automašīnu stāvvietām, gājēju ietvi, publiskās
ārtelpas labiekārtošanas elementiem, apstādījumiem un esošo
skvēru.

Skats no Noras Bumbieres piemiņai
veltītās skulptūras «…sadedz savu balsi meklējot» uz projektēto
autostāvlaukuma teritoriju.

Jāatgādina, ka šobrīd būvniecības iecere ir
izstrādes stadijā un tajā var tikt veiktas izmaiņas.