11.7 °C, 3.6 m/s, 83.6 %

Pilsētā

Izvēle jāizdara pašam
21/02/2008

Ja domājat, ka, reizi apmeklējot Karjeras pakalpojumu kabinetu, kāds no speciālistiem jums pateiks: tu būsi medmāsa, pārdevējs vai frizieris, rūgti maldāties. Izrādās, ka tur var noskaidrot, kas tevi interesē un uz ko būtu vērts tiekties, taču izvēle par nākamo profesiju jāizdara pašam.

Ritma Gaidamoviča

Ja domājat, ka, reizi apmeklējot Karjeras pakalpojumu
kabinetu, kāds no speciālistiem jums pateiks: tu būsi medmāsa,
pārdevējs vai frizieris, rūgti maldāties. Izrādās, ka tur var
noskaidrot, kas tevi interesē un uz ko būtu vērts tiekties, taču
izvēle par nākamo profesiju jāizdara pašam.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Karjeras pakalpojumu kabineta
vadošā konsultante Helga Kanča stāsta, ka šajā kabinetā skolēni var
noskaidrot piemērotību un atbilstību izvēlētai profesijai,
noskaidrot to jomu, kurai viņš būtu vispiemērotākais un uz kuru
vajadzētu virzīties. Un tas noteikti jādara vairākas reizes, lai,
piemēram, beidzot 12. klasi, jaunietis jau zinātu, ko tad viņš īsti
vēlas. Lai nebūtu tā, ka eksāmeni nokārtoti, atestāts saņemts, bet
nezina, kur doties tālāk.
«Mēs piedāvājam jauniešiem iepazīties ar 60 profesiju aprakstiem,
kas sniedz nelielu ieskatu par katra speciālista darbu un tā
specifiku. Aprakstos skolēni var iepazīties, kādām īpašībām viņam
jāpiemīt, lai darītu šādu darbu, kā arī rast atbildi uz vienu no
mūsdienu populārākajiem jautājumiem – cik šim speciālistam maksā,»
tā H.Kanča.
Izrādās, ka nevar uz testu atnākt 6. klasē, uzzināt, kurā jomā
varētu sevi realizēt, un doties tajā virzienā. Dažādi izvēles testi
jāpilda vairāku gadu garumā, lai uzzinātu, vai domas nav
mainījušās. «Testi ir dažādi, pirmajos bērns uzzinās, kurā no
piecām jomām var sevi realizēt – darbā ar cilvēkiem, mākslā, dabā,
darbā ar zīmēm, tehniku. Bet 8., 9. klasē jau tiek pētītas skolēnu
intereses, piemēram, tirdzniecība, kas ir ļoti liela sfēra, un nav
zināms, vai es būšu veikala vadītājs vai pārdevējs. Bet vidusskolā
tests jau ieliek cilvēku rāmjos un ir nosakāma konkrēta profesija,»
stāsta karjeras konsultante Marika Matvejeva.
Jaunieši šos testus var izpildīt arī internetā mājas lapā
www.nva.lv sadaļā «Karjeras pakalpojumi».
Speciālistes atzīst, ka pie viņiem ir pieejama arī informācija par
darba tirgu un populārākajām profesijām priekšdienās. «Diemžēl šīs
prognozes ir pāris gadu uz priekšu un var nepiepildīties, tāpēc
jauniešos jārada pārliecība izvēlēties to profesiju, kas viņam
patīk un interesē, nevis to, kas būs populāra. Aizpildot testus,
galvenā doma ir saprast, ko gribu, ko varu un ko vajag,» stāsta
M.Matvejeva.