18 °C, 3.4 m/s, 50.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIzvērtējot padarīto, raugās nākotnē
Izvērtējot padarīto, raugās nākotnē
23/04/2008

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā uz noslēguma konferenci pulcējās projekta «Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošana Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos» dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Čehijas.

Anna Afanasjeva

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā uz noslēguma konferenci pulcējās projekta
«Pārrobežu sadarbības iniciatīva riska vadības sistēmas veidošana
Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos» dalībnieki no Latvijas,
Lietuvas un Čehijas.

 

Projekta vadītājs, Jelgavas pašvaldības
izpilddirektors Gunārs Kurlovičs atzina, ka ikviena darba noslēgums
ir arī kaut kā jauna sākums. Tālab tika pārrunāta ne vien 26
mēnešus ilgušā pārrobežu riska vadības sistēmas izveides gaita, bet
arī nākotnes redzējums un turpmākās norises pārrobežu sadarbībā. Tā
kā aktivitātēs bija iesaistīti 26 partneri, projekts vērtējams kā
sarežģīts.

Projekta mērķis bija ieviest risku vadības
sistēmu Zemgales un Šauļu reģionos. Pagaidām nevar teikt, ka
sistēma ir pilnībā izveidota, jo šim nolūkam bija nepietiekams
finansējums. Bet sistēmas pamats ir radīts.

Riska vadības sistēmas galvenie mērķi ir radīt
drošu vidi sabiedrībai, nodrošināt vides aizsardzību ārkārtas
situāciju gadījumos, kā arī izveidot ārkārtas situāciju un to seku
prognozēšanas un profilakses sistēmu. Drošu apstākļu izveides gaitā
Jelgavas pašvaldība izstrādājusi un ar ES līdzfinansējuma palīdzību
īstenojusi vēl vairākus projektus. Tie saistīti ar satiksmes
vadības centra izveidi un ielu krustojumu rekonstrukciju, Svētes un
Pulkveža O.Kalpaka ielā īstenots projekts «Drošais ceļš uz skolu»,
turpinās projekts Latvijas un Lietuvas pierobežas teritoriju
sadarbībā plūdu draudu mazināšanā.

Projekta partneri atzīst, ka ne visi sākotnēji
prognozētie rezultāti sasniegti, tomēr galvenais – ir radīta bāze
turpmākajam darbam. Apmācīts kompetents personāls darbam ar riska
faktoriem un to vadību, izstrādāta risku vadības sistēmas
stratēģija, attīstīta risku vadības infrastruktūra, virknē
sabiedrisko vietu uzlabota drošība un sabiedriskā kārtība,
efektīvāka kļuvusi pārrobežu sadarbība un atbildīgo dienestu
gatavība rīkoties krīzes situācijās. Tāpat gan Lietuvas, gan
Latvijas sadarbības partneriem – glābšanas dienestiem – iegādāts
ekipējums sešiem glābējiem darbam ārkārtas situācijās. Projekta
koordinatore Liene Rulle papildina, ka Jelgavā izstrādāts
tehniskais projekts Krīzes vadības centra izveidei Viestura ielā
15, iegādāta mobilā laboratorija vides piesārņojuma monitoringam.
Viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir tehnoloģiju un iekārtu iegāde
videomonitoringa sistēmas izveidei Jelgavā un Šauļos. Mūsu pilsētā
uzstādītas 19 videokameras, bet sadarbības pilsētā Lietuvā – 15
kameras. IT iekārtas iegādātas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
darba uzlabošanai.

Turpmākajā darba gaitā, lai samazinātu riska
faktorus un to kaitīgo ietekmi, jau plānošanas stadijā jāparedz
visas iespējamās krīzes situācijas.

Noslēguma seminārā riska vadības sistēmas
stratēģijas un informācijas sistēmas būtiskākos aspektus uzsvēra
eksperti no Čehijas uzņēmuma «KLIKA – BP». IT eksperts Alvis
Pierhurovičs videofilmā iepazīstināja ar video monitoringa sistēmu
Jelgavā. Bet Zemgales reģionālā dispečeru vadības centra – Jelgavas
Krīzes vadības centra vīziju raksturoja Latvijas Katastrofu
medicīnas centra direktors Mārtiņš Šics. Jelgavas glābšanas
dienesta ieguvumus raksturoja VUGD Jelgavas pārvaldes vadītājs
Aldis Feldmanis.

INTERREG III A Dienvidu prioritātes programmas
atbalstītā projekta kopējais budžets bija 1 310 849 eiro. No šīs
summas 9 83 137 eiro finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
327 712 eiro ir projekta partneru – pašvaldību un valsts –
līdzfinansējums.

Jelgavas pašvaldība strādā pie nākamā
pārrobežu sadarbības projekta šajā jomā, ko iesniegs INTERREG
programmā ES finansējuma saņemšanai.