19 °C, 3.5 m/s, 72.6 %

Pilsētā

Izvērtēs luksofora nepieciešamību
01/05/2008

«No Savienības ielas izbraukt uz Lietuvas šosejas ir praktiski
neiespējami, jo automašīnu ir daudz, turklāt pa šoseju tās brauc
lielā ātrumā,» novēroto «Jelgavas Vēstnesim» klāsta Opincāna kungs
un jautā, vai šajā vietā nevarētu izbūvēt luksoforu.

Jelgavas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns, iepazīstoties ar lasītāja ierosinājumu, norāda, ka
šajā krustojumā tiks veikta satiksmes intensitātes mērīšana un,
pieaicinot attiecīgus speciālistus, tiks izvērtēta luksofora
nepieciešamība.