10.2 °C, 1 m/s, 97 %

Pilsētā

Jāreģistrē gāzes ieroči
09/11/2014

Šā gada 31. decembrī noslēgsies pārejas periods, kura laikā Valsts policijā jāreģistrē gāzes ieroči, kas iegādāti pirms 2011. gada.

Ilze Jurēvica, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste

Šā gada 31. decembrī noslēgsies pārejas periods, kura
laikā Valsts policijā jāreģistrē gāzes ieroči, kas iegādāti pirms
2011. gada.

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma pārejas noteikumu 4.
punkts nosaka, ka gāzes ieroči, kas iegādāti pirms šā likuma spēkā
stāšanās (pirms 01.01.2011.), jāreģistrē līdz 2014. gada 31.
decembrim, iesniedzot iesniegumu Valsts policijai. Iesniegumā
jānorāda savi personas dati, kā arī gāzes ieroča veids, marka,
numurs, modelis un sērija. Reģistrāciju var veikt arī elektroniski,
izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto
elektronisko pakalpojumu.

Gāzes ieročus, kas nav marķēti atbilstoši Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma prasībām, pirms to reģistrācijas jāiesniedz
marķēšanai komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci)
ieroču remontam.

Iegādājoties gāzes ieroci šobrīd, jāievēro Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma 22. pantā noteiktie nosacījumi, kas paredz,
ka fiziskai personai ir tiesības Latvijā iegādāties gāzes pistoli
(revolveri):

1) pie komersanta, kurš saņēmis specialo atļauju (licenci)
attiecīgu ieroču realizēšanai (šādā gadījumā ieroča reģistrāciju
nodrošina pārdevējs);

2) no citas personas, kurai reģistrēts gāzes ierocis, veicot šī
ieroča pārreģistrāciju Valsts policijā vai izmantojot Iekšlietu
ministrijas Informācijas centra sniegto elektronisko
pakalpojumu;

3) ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc tam to
reģistrējot Valsts policijā vai izmantojot Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra sniegto elektronisko pakalpojumu.

Par gāzes ieroča (arī par dezaktivētas gāzes pistoles vai gāzes
revolvera) un tā munīcijas aprites noteikumu pārkāpšanu ir
paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā. Paredzētais naudas sods fiziskajām personām ir
no 35 līdz 350 eiro, konfiscējot ieroci, munīciju un šo priekšmetu
sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.