24.4 °C, 2.1 m/s, 82.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJaunbūves un grausti apdraud iedzīvotāju drošību
Jaunbūves un grausti apdraud iedzīvotāju drošību
20/10/2009

Jelgavas pašvaldības policija, veicot apsekošanu pilsētas nepabeigtās jaunbūves, secinājusi, ka Jelgavā ir astoņas nepabeigtas jaunbūves, kas apdraud sabiedrības drošību un bojā pilsētvides ainavu. Nesen Jelgavas Pašvaldības policija saņēma satraucošu telefona zvanu, ka pusaudze grasās nolēkt no mājas Pumpura ielā 3a. Šī situācija ir signāls tam, ka nepabeigto jaunceltņu problēma joprojām ir aktuāla un, diemžēl, tikai saasinās.  

Pašvaldības policijas priekšnieka palīdze sabiedrisko attiecību
un juridiskajos jautājumos Sandra Reksce informē, ka Jelgavas
pilsētas pašvaldība pret īpašniekiem, kas nevēlas sakopt
nepabeigtās jaunceltnes vai nojaukt graustus, ir vērsusies
vairākkārt. Arī Jelgavas Pašvaldības policijas sastādītie
administratīvo pārkāpumu protokoli nav likuši nepabeigto jaunceltņu
un graustu īpašniekiem sajusties atbildīgiem. Diemžēl brūkošās
daudzstāvu mājas, nodegušās koka ēkas atsevišķiem jauniešiem ir
iecienītas vietas kopā būšanai un piedzīvojumu meklēšanai.

2006. gadā Jelgavas pilsētas Būvvaldē tika izveidots ēku
reģistrs, kurā tiek apkopota informācija gan par nepabeigtajām
jaunbūvēm, gan ēkām sliktā tehniskā stāvoklī (bīstamās, avārijas),
kuras bojā pilsētas ainavu vai apdraud cilvēku drošību. Šis
saraksts regulāri tiek papildināts, gan veicot pilsētas teritorijas
apsekošanu, gan saņemot informāciju no iedzīvotājiem.

S.Reksce norāda, ka visas sarakstā esošās ēkas tiek apsekotas
vismaz reizi gadā, bet ēkas, kuras ir bīstamā stāvoklī – saskaņā ar
pārbaudes aktos noteiktajiem termiņiem. Šādu ēku sakārtošana
nenorit ātri, jo bieži vien īpašniekiem nepietiek līdzekļu,
turklāt, ja ēka ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis, ir jāveic
nepieciešamie saskaņojumi ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekciju.

Lielākā daļa kritisko ēku atrodas ne tikai Jelgavas centra daļā,
bet arī Pārlielupē. Pārsvarā šīs ēkas ir nepabeigtas jaunbūves un
tās ir iespējams pabeigt. Taču, tā kā īpašniekiem šim darbam nav
līdzekļu, būves ir jāiekonservē, lai neradītu bīstamības apstākļus
apkārtējiem. Piemēram, katastrofālā stāvoklī Jelgavā ir daudzstāvu
māja Pumpura ielā 3a. Tai savulaik ir bijis gan žogs, gan restes
pirmā stāva logos, bet tīkotāji pēc metāllūžņiem to ir vairākkārt
demolējuši. Līdzīga problēma ir ar graustu Institūta ielā 1a, kurš
savulaik arī ir bijis nožogots, bet šobrīd tur bieži uzturas
tuvējās internātskolas skolēni. Tāpat līdzīga situācija ir
Kooperatīva ielā 1c, Nameja ielā 6, RAF stadionā un citviet.
Protams, Jelgavā ir slavējami divu nepabeigto jaunceltņu īpašnieki,
kas par nepiederošo personu iekļūšanu celtnē ir visnotaļ labi
parūpējušies. S.Reksce norāda, ka šīs paraugu sniedzošās jaunbūves
ir Ausekļa ielā 2 un Pulkveža Brieža ielā 22.

Jelgavas pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 57 6.5. punkts
paredz, ka par ēkām, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un
kurās nenotiek saimnieciskā darbība, ir atbildīgi to īpašnieki
(valdītāji, lietotāji, apsaimniekotāji). Ēkas ir jānoslēdz (ieejas
un pagrabu durvis jāaizslēdz, logi jāaizver vai jāaizsit ar
norobežojošu materiālu), lai novērstu nepiederošu personu
uzturēšanos un iekļūšanu tajās. Minētajās ēkās jāievēro sanitārās
normas un ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu
uzkrāšana. Šīs ēkas nedrīkst būt par traucēkli un apdraudēt blakus
esošo ēku un zemes īpašniekus un, pats galvenais, iedzīvotājus. Par
šādu pārkāpumu tiek sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols,
kas paredz naudas sodu līdz 50 latiem, vai, izsniedzot kvīti
pārkāpējam izdarīšanas vietā, piemērots naudas sods līdz 10
latiem.

S.Reksce piebilst, ka diemžēl naudas sodu apmēri nepabeigto
jaunceltņu īpašniekus nav darījuši atbildīgus, tādēļ Jelgavas
Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags aicina šo namu
īpašniekus aizdomāties par to, ka bērnu un jauniešu uzturēšanās
nepabeigtajās jaunceltnēs var novest līdz nelaimei un aicina būt
atbildīgiem gan par sava īpašuma sakārtošanu, gan rūpējoties par
kopējo pilsētvides ainavu.

Foto: Ivars Veiliņš