22.8 °C, 1.3 m/s, 61.4 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaJaunieši diskutē par iespējām Jelgavā
Jaunieši diskutē par iespējām Jelgavā
26/11/2008

Šodien Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā risinājās jauniešu forums «Kā jūtas jaunietis Jelgavā?», lai veicinātu pilsētā dzīvojošās jaunatnes pilsoniskās apziņas un aktīvas pilsoniskās līdzdalības paaugstināšanos, pārvarētu atsvešinātību no valsts un pašvaldību institūcijām un uzturētu dialogu starp jaunatni, sabiedrību un pašvaldību. Forums izraisīja lielu interesi un par dalībnieku trūkumu tas sūdzēties nevarēja.

Sintija Čepanone 

Šodien Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā risinājās jauniešu forums «Kā jūtas
jaunietis Jelgavā?», lai veicinātu pilsētā dzīvojošās jaunatnes
pilsoniskās apziņas un aktīvas pilsoniskās līdzdalības
paaugstināšanos, pārvarētu atsvešinātību no valsts un pašvaldību
institūcijām un uzturētu dialogu starp jaunatni, sabiedrību un
pašvaldību. Forums izraisīja lielu interesi un par dalībnieku
trūkumu tas sūdzēties nevarēja.

 

Kā forumā norādīja Jelgavas sabiedrības
integrācijas biroja jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle, mūsu
pilsētā dzīvo 13 261 jaunietis. 39 procenti no viņiem ir
skolēni, 59 procenti – studenti, savukārt 12,8 procenti ir darba
meklētāji. Tiesa gan – no visiem jauniešiem tikai astoņi procenti
iesaistījušies nevalstiskajās organizācijās. Tas gan ļāvis
veiksmīgi realizēt vairākus projektus, kas līdz šim veicinājuši
jauniešu un pašvaldības iestāžu sadarbību.

Pasākumu «Kā jūtas jaunietis Jelgavā»
organizēja Sabiedrības integrācijas birojs sadarbībā ar Zemgales
NVO atbalsta centru un Latvijas Lauksaimniecības universitātes
studentu pašpārvaldi, un uz diskusiju bija aicināti jauniešu
organizāciju pārstāvji, skolēni, studenti, eksperti, politiķi,
uzņēmēji un citi sabiedrības pārstāvji, lai runātu par Jelgavas
telpiskās attīstības, apkārtējās vides, pārvaldības un līdzdalības
iespējām, kā arī izglītības jomu. Kopīgi tika apzinātas stiprās
puses, veidotas nākotnes perspektīvas.

Pilsētas mērs Andris Rāviņš jauniešus
aicināja sarosīties un, piemēram, pašvaldības mājas lapā izveidot
sadaļu jauniešiem, kurā viņi varētu atspoguļot vienaudžu
aktualitātes un diskutēt par sev svarīgām tēmām. Viņš arī aicināja
neatstāt novārtā ģimeni, izglītību, kā arī atlicināt laiku
lietderīgai atpūtai, un pašvaldība šajā jomā ir gatava izskatīt
ikvienu jauniešu ideju un iespēju robežās to palīdzēt arī realizēt,
kā tas bijis arī līdz šim.

Foruma laikā Bērnu un ģimenes lietu
ministrijas Jaunatnes lietu departamenta direktors A.Grāfs
prezentēja, kādai jābūt jauniešiem draudzīgai pašvaldībai, savukārt
J.Grīsle iepazīstināja ar prezentāciju «Jaunietis Jelgavā».
Noslēgumā foruma dalībnieki strādāja darba grupās, lai vēlāk ar
apzinātajām problēmām, iespējamiem risinājumiem tādos jautājumos kā
jauniešu līdzdalība un sadarbība ar pašvaldību, NVO attīstība un
sadarbība pilsētā, jauniešu nodarbinātība, izglītība un
tālākizglītība Jelgavā, kultūras, atpūtas, veselīga dzīvesveida
iespējas Jelgavā iepazīstinātu klātesošos.

Rolands no Valsts ģimnāzijas norāda uz
šāda foruma, kāds Jelgavā notiek pirmo reizi, lietderību. «Tā ir
iespēja dzirdēt, ko par iespējām Jelgavā domā paši jaunieši,
uzklausīt viņu viedokļus un redzējumu, taču ļoti būtiski ir tas,
lai kaut daļu no iecerēm izdotos arī realizēt,» tā
Rolands.

FOTO: Ivars Veiliņš