25.4 °C, 1.1 m/s, 45.2 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaJauniešu sniegums angļu valodas eksāmenā novērtēts arī tuvu maksimumam
Jauniešu sniegums angļu valodas eksāmenā novērtēts arī tuvu maksimumam
22/07/2014

Jelgavas Izglītības pārvalde apkopojusi pirmos datus par vidusskolas absolventu centralizēto eksāmenu rezultātiem. Mūsu skolēni visos obligātajos eksāmenos – latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā – uzrādījuši labāku rezultātu nekā vidēji valstī. Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Evita Mikiško atzīst, ka arī turpmāk mērķtiecīgi jāstrādā, lai absolventi labāk sevi pierādītu eksakto priekšmetu eksāmenos. Viņa gan min, ka šogad vislabāk vidusskolā nokomplektējušās tieši 10. klases ar eksakto virzienu, kas ļauj domāt – interese par eksaktajām zinātnēm aug.   

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Izglītības pārvalde
apkopojusi pirmos datus par vidusskolas absolventu centralizēto
eksāmenu rezultātiem. Mūsu skolēni visos obligātajos eksāmenos –
latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā – uzrādījuši labāku
rezultātu nekā vidēji valstī. Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Evita Mikiško atzīst, ka arī turpmāk mērķtiecīgi
jāstrādā, lai absolventi labāk sevi pierādītu eksakto priekšmetu
eksāmenos. Viņa gan min, ka šogad vislabāk vidusskolā
nokomplektējušās tieši 10. klases ar eksakto virzienu, kas ļauj
domāt – interese par eksaktajām zinātnēm aug.
   

Izglītības pārvalde informē, ka, beidzot
vidusskolu, visi 12. klašu skolēni kārtoja trīs obligātos
centralizētos eksāmenus – latviešu valodā, matemātikā un
svešvalodā. Tāpat katrs absolvents kārtoja vismaz vienu eksāmenu
pēc izvēles. Kopumā jelgavnieki uzrādījuši augstus rezultātus.
«Detalizēta rezultātu izvērtēšana vēl notiks mācību priekšmetu
metodiskajās komisijās, taču jau šobrīd esam secinājuši –
pastiprināta uzmanība tāpat kā visā valstī jāpievērš eksakto
priekšmetu mācīšanai,» atzīst E.Mikiško. Viņa gan atzīmē, ka šogad
uzņemšanā 10. klasē veiksmīgāk nokomplektējušās klases tieši ar
eksakto zinātņu novirzienu un tas ļauj domāt, ka jaunieši sāk
interesēties par tām. Viņa piebilst, ka pēdējos gados labāki
rezultāti ir obligātajā angļu valodas eksāmenā – ir skolas, kurās
jauniešu sniegums šogad novērtēts tuvu maksimālajam.

Latviešu valodas eksāmenā vidējais kopprocents
valstī ir 52,71. Labāku nekā valsts vidējo kopprocentu uzrādīja
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas, Mūzikas
vidusskolas, Tehnoloģiju vidusskolas, 5. vidusskolas un 4.
vidusskolas absolventi. Piemēram, Valsts ģimnāzijas un Spīdolas
ģimnāzijas absolventi pārsnieguši 68 procentus.

Matemātikas eksāmenā vidējais kopprocents
valstī ir 43,34. Labāku nekā valsts vidējo kopprocentu uzrādījuši
5.vidusskolas, Valsts ģimnāzijas, 6. vidusskolas un Spīdolas
ģimnāzijas absolventi. Matemātikas eksāmenā 5. vidusskolas
absolventi sasniedza 64,4 procentus, bet Valsts ģimnāzijas
absolventi – 60 procentus.

Savukārt angļu valodas eksāmenā vidējais
kopprocents valstī ir 56,16. Augstāks rezultāts ir Valsts
ģimnāzijas, Spīdolas ģimnāzijas, 5. vidusskolas, Mūzikas
vidusskolas, Tehnoloģiju vidusskolas, kā arī 4. vidusskolas
absolventiem. Jelgavā vairāk nekā 70 procentus centralizētajā angļu
valodas eksāmenā sasniedza Valsts ģimnāzijas un Spīdolas ģimnāzijas
absolventi.

Eksāmenu franču valodā kārtoja trīs Jelgavas
Mūzikas vidusskolas un Spīdolas ģimnāzijas skolēni. Mūzikas
vidusskolas absolventu sasniegums – 57 procenti, Spīdolas
ģimnāzijas – 45,2 procenti. Vācu valodā eksāmenu kārtoja Jelgavas
Valsts ģimnāzijas, Tehnoloģiju vidusskolas un Amatu vidusskolas
skolēni. Augstu rezultātu uzrādīja Valsts ģimnāzijas absolventi –
viņu zināšanas vidēji novērtētas ar 83,5 procentiem. Valsts
vidējais kopprocents – 56,40, pilsētā – 49,8 procenti.

Krievu valodas eksāmenā visu Jelgavas
vidusskolu absolventi uzrādīja augstāku sasniegumu nekā valstī.
Pilsētā vidējais kopprocents – 72,5, valstī – 70,90.

Arī ķīmijas eksāmenā vidusskolu absolventi
uzrādīja augstāku sasniegumu nekā valstī. Pilsētā vidējais
kopprocents – 63,9, valstī – 59,48. Labākie rezultāti ir Valsts
ģimnāzijas, 5. vidusskolas un Tehnoloģiju vidusskolas
absolventiem.

Bioloģijas eksāmenā labāku nekā valsts vidējo
kopprocentu uzrādīja Jelgavas Valsts ģimnāzijas, 5. vidusskolas un
6. vidusskolas absolventi. Valstī vidējais kopprocents – 59,31,
pilsētā – 54,2.

Fizikas eksāmenā labāku nekā valsts vidējo
kopprocentu uzrādīja Spīdolas ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas un 6.
vidusskolas absolventi. Valstī vidējais kopprocents – 51,21,
pilsētā – 46,4.

Latvijas un pasaules vēstures eksāmenā
vidējais vērtējums valstī – 42,60, pilsētā – 40,8. Labāku nekā
valsts vidējo kopprocentu uzrādīja 5. vidusskolas, Spīdolas
ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas, Mūzikas vidusskolas un 4.
vidusskolas absolventi.

Foto: Ivars Veiliņš

 

Saistītās ziņas

Vidusskolu
absolventi saņem eksāmenu rezultātus

Skolēni
kārto pēdējo – ekonomikas – eksāmenu

Latviešu
valoda nokārtota salīdzinoši viegli, tagad kārta
matemātikai

Skolēni: «Ja
kaut kas var «iegāzt», tad tas ir pārspriedums»

Devītie un
divpadsmitie sauc «urrā»!

Angļu
valodas vietā izvēlas «vieglāko» krievu valodu

Lielākajai
daļai angļu valodas eksāmenā prognozē otro augstāko līmeni