15.7 °C, 2 m/s, 67.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJauno apkures sezonu sagaidīs renovētās mājās
Jauno apkures sezonu sagaidīs renovētās mājās
02/06/2012

Pēdējā laikā akceptēta divu SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) apsaimniekoto māju renovācija – K.Barona ielā 19 siltināšanas darbi jau sākušies, bet Brīvības bulvāra 28 iedzīvotāji tos cer uzsākt jau jūnijā. JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis norāda, ka līdzīgā darbu etapā ir vēl divas daudzdzīvokļu ēkas – Raiņa ielā 10 un Lāčplēša ielā 19a – un rindā uz siltināšanu gaida vēl vairākas JNĪP apsaimniekotās mājas, kas to iedzīvotājiem maksu par siltumu ļaus samazināt gandrīz uz pusi.

Sintija Čepanone

Pēdējā laikā akceptēta divu SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) apsaimniekoto māju renovācija – K.Barona ielā 19
siltināšanas darbi jau sākušies, bet Brīvības bulvāra 28
iedzīvotāji tos cer uzsākt jau jūnijā. JNĪP valdes loceklis Juris
Vidžis norāda, ka līdzīgā darbu etapā ir vēl divas daudzdzīvokļu
ēkas – Raiņa ielā 10 un Lāčplēša ielā 19a – un rindā uz siltināšanu
gaida vēl vairākas JNĪP apsaimniekotās mājas, kas to iedzīvotājiem
maksu par siltumu ļaus samazināt gandrīz uz pusi.

Gan K.Barona ielas 19 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona
Agris Černovskis, gan Brīvības bulvāra 28 mājas vecākie Dzintars
Taruntājevs un Aina Priekule atzīst, ka panākt dzīvokļu īpašnieku
atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai nebija sevišķi
grūti, jo ar katru gadu iedzīvotāju izpratne par šo darbu
nepieciešamību aug. «Netipiski situācijai citās mājās mums bija tā:
kad radās ideja par ēkas renovāciju un par to biju aprunājies ar
vairākiem iedzīvotājiem, jau pirmajā sapulcē divas trešdaļas
dzīvokļu īpašnieku pauda atbalstu, un nu darbi jau rit pilnā
sparā,» stāsta K.Barona ielas 19 mājas vecākais A.Černovskis. Arī
Dz.Taruntājevs atzīst, ka pret mājas Brīvības bulvārī 28 renovāciju
nobalsojuši vien ap 15 procentu dzīvokļu īpašnieku, un reāli darbi
tur varētu sākties jau jūnijā. Tādējādi, ja neradīsies būtiski
šķēršļi arī Raiņa ielas 10. nama un Lāčplēša ielas 19a
siltināšanai, līdz jaunajai apkures sezonai pilsētā būs jau
septiņas renovētas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, ko apsaimnieko
JNĪP.

J.Vidžis skaidro, ka 1971. gadā ekspluatācijā nodotā 40 dzīvokļu
ēkā K.Barona ielā 19 līdz šim bija nomainīti atsevišķu dzīvokļu
koka logi, kā arī nomainīts jumta segums. «Pamatojoties uz ēkas
tehniskās apsekošanas rezultātiem, tās nolietojums bija teju
piecdesmit procenti,» tā J.Vidžis, piebilstot, ka pēc renovācijas
projekta realizācijas plānotais siltumenerģijas patēriņa
ietaupījums, salīdzinot ar esošo, būs vismaz 44 procenti. Un
līdzīgi ir arī 72 dzīvokļu mājā Brīvības bulvārī. «Kad
termogrāfijas uzņēmumos ieraudzījām, kādi siltuma zudumi ir mūsu
mājai, bijām šokā – kaut arī atsevišķi dzīvokļi ir nosiltināti no
iekšpuses, paneļu salaiduma vietās māja ir pilnīgi «caura», arī
jumts ir katastrofālā stāvoklī, daudziem vēl aizvien nav nomainīti
logi,» tā A.Priekule, piebilstot, ka iepriekš vieni sūdzējušies par
aukstumu, citiem bijis pārāk karsts, taču plānotie darbi
temperatūru izlīdzinās. «Būtiski arī tas, ka katram radiatoram būs
uzstādīts termoregulators un alokators, un tas nozīmē, ka
temperatūru savā mājoklī katrs varēs regulēt pats un atbilstoši tā
rādījumiem arī maksāt par patērēto siltumu. Turklāt kopējais
siltuma patēriņš samazināsies par vismaz 40 procentiem,» tā viņa,
piebilstot, ka iepriekš par siltumu maksājuši vidēji 80 – 90
santīmus kvadrātmetrā, aukstajā februārī – pat 1,05 latus par
kvadrātmetru.

«Kopējie renovācijas darbi 64 kvadrātmetrus plašam dzīvoklim,
provizoriski rēķinot, varētu maksāt ap 4000 latu,» tā
Dz.Taruntājevs.    Savukārt A.Černovskis lēš: ja par
siltumu Barona ielā 19 vidēji maksājām latu kvadrātmetrā, tad pēc
siltināšanas maksāsim tikai 60 santīmus; ja līdz šim
apsaimniekošanas maksa bija 35 santīmi, tad pēc ēkas renovācijas
apsaimniekotājs to pazeminās vismaz līdz 15 santīmiem, un tas vien
jau mēnesī radīs 60 santīmu ietaupījumu par kvadrātmetru. «Tad nu
sanāk, ka, daudz vairāk nemaksājot, kādu piecu gadu laikā par
veiktajiem darbiem ar apsaimniekotāju būsim norēķinājušies,» tā
mājas vecākais, novērtējot JNĪP pretimnākšanu, būtiski pazeminot
apsaimniekošanas maksu. Viņš stāsta, ka, piemēram, mājas trīs
kāpņutelpas remontu nav piedzīvojušas kopš ēkas uzcelšanas. «Kad
apsvērām iespēju to izdarīt, izrādījās, ka vienas kāpņutelpas
remonts izmaksātu ap 3000 latu, tas ir, kopā 9000. Tagad šie darbi
iekļauti projektā, un mēs maksāsim tikai pusi!» tā viņš.

Jāpiebilst, ka energotaupības pasākumi abās mājās tiks veikti,
piesaistot ERAF līdzfinansējumu. Līgums par daudzdzīvokļu mājas
K.Barona ielā 19 renovāciju parakstīts starp JNĪP un SIA «Bonum»,
tā kopējā summa – 145 220,10 lati, ieskaitot PVN. Savukārt Brīvības
bulvāra 28. mājas, kurā ir 72 dzīvokļi, renovācijas darbu izmaksas
ir 351 946,75 lati, un siltināšanu veiks SIA «Arco
Construction».

Tiesa gan – iedzīvotāju neapmierinātību izpelnījās ilgais laiks
no projekta iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrā (LIAA) līdz apstiprināšanas brīdim. «Mums tas prasīja
vairāk nekā gadu!» sašutumu par gauso LIAA darbu pauž A.Černovskis.
Un viņam piekrīt arī Brīvības bulvāra 28 mājas vecākie: «Šo procesu
sākām 2010. gadā, un likumsakarīgi, ka salīdzinājumā ar laiku, kad
rakstīts projekts, būvdarbu izmaksas ir būtiski mainījušās.»

Foto: Ivars Veiliņš