23.2 °C, 2.8 m/s, 55.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJauno pašvaldības īres pabalstu saņem jau 11 ģimenes
Jauno pašvaldības īres pabalstu saņem jau 11 ģimenes
17/09/2019

Jelgavā deklarētās maznodrošinātās un trūcīgās personas un ģimenes no 1. augusta var pretendēt uz jaunu Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu – dzīvokļa pabalstu līdz 100 eiro mēnesī īres maksai īrētā mājoklī, izņemot pašvaldības dzīvokli. Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē informē, ka augustā šo pabalstu pieprasījušas un tas piešķirts 11 ģimenēm un šomēnes jau saņemti jauni pieteikumi.

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau
rakstīja, ka pabalsts ieviests, risinot pilsētas trūcīgo un
maznodrošināto personu un ģimeņu mājokļa pieejamības jautājumu.
Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova stāsta,
ka interese par jauno pabalstu ir daudz lielāka, taču visus
nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu pabalstu, šobrīd nokārtojušas
11 ģimenes. «Konsultāciju, kurās skaidrojam, kādi dokumenti
nepieciešami, kā jārīkojas, bijis daudz vairāk. Lai pretendētu uz
pašvaldības atbalstu īres maksas segšanai, personai ir jābūt
deklarētai īrētajā telpā, taču ne vienmēr šis jautājums ir
sakārtots, līdz ar to īrnieks nevar pretendēt uz pabalstu. Tāpat
svarīgi, lai būtu noslēgts īres līgums ar izīrētāju un mājokļa
īpašnieks būtu reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicējs, un šis kritērijs ir biežākais
traucēklis īrniekam pretendēt uz jauno pabalstu,» norāda
J.Laškova.

Pabalstu augustā saņēmušas atsevišķi
dzīvojošas personas ar invaliditāti, ģimenes ar bērniem, kurās ir
persona ar invaliditāti, vientuļā māte ar bērnu, darbspējas vecuma
mamma bezdarbniece, kura audzina bērnus viena, un piecas daudzbērnu
ģimenes ar trīs un vairāk bērniem. J.Laškova stāsta, ka šīm
personām pabalsts piešķirts uz 3–6 mēnešiem atkarībā no personai
vai ģimenei piešķirtā statusa – maznodrošinātā vai trūcīgā. «Pēc
noteiktā termiņa personai, ja tā atbilst izvirzītajiem kritērijiem,
ir tiesības vērsties Sociālo lietu pārvaldē ar jaunu iesniegumu,
lai turpinātu saņemt šo pabalstu,» skaidro J.Laškova.

Jāatgādina, ka jauno pabalstu īres maksas
segšanai līdz 100 eiro mēnesī var saņemt trūcīgas un
maznodrošinātas personas un ģimenes, kas īrē mājokli pilsētā, ir
noslēgušas īres līgumu un atbilst kaut vienam no šādiem
kritērijiem: audzina vismaz vienu nepilngadīgu bērnu; ir atsevišķi
dzīvojoša pensijas vecuma persona; ir atsevišķi dzīvojoša persona
ar invaliditāti; ģimenē nav darbspējīgu personu. Pabalsta saņēmēja
īpašumā nedrīkst būt nekustamais īpašums.

Lai pieteiktos šim pabalstam, Sociālo lietu
pārvaldē ir jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz nepieciešamie
dokumenti, kas ļauj izvērtēt pabalsta pieprasītāja ienākumus un
materiālo stāvokli, kā arī īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu.
«Pabalsts katru mēnesi tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā,
un viņa līdzdalības uzdevums būs trīs mēnešu laikā no pabalsta
saņemšanas brīža Sociālo lietu pārvaldē iesniegt maksājumu
apliecinošu dokumentu, lai varētu pārliecināties, ka nauda
izlietota paredzētajam mērķim. Būtiski uzsvērt, ka, uzrādot telpas
īres līgumu, pārvaldes sociālie darbinieki Valsts ieņēmumu dienesta
publiskajā datubāzē arī pārbauda, vai izīrētājs ir reģistrēts kā
saimnieciskās darbības veicējs. Ja nav, par to informējam Valsts
ieņēmumu dienestu,» precizē J.Laškova.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»