20.2 °C, 1.1 m/s, 74.9 %

Izglītība

Jauns mācību gads – jaunā vidē
28/07/2016

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, pilsētas izglītības iestādēs notiek dažādi remontdarbi – gan tiek atjaunotas iekštelpas, gan labiekārtota iestāžu teritorija. 2016. gadā plānotie izdevumi izglītības iestāžu iekštelpu remontdarbiem veido 658 000 eiro, savukārt teritorijas labiekārtošanai – 125 000 eiro. Kopumā līdz septembrim plānots uzlabot vidi 22 mācību iestādēs, tostarp deviņās pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī bērnu un jauniešu centra «Junda» nometnē «Lediņi», Mākslas skolā un 11 pamat­izglītības un vidējās izglītības iestādēs.

Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenais speciālists būvniecības
un ēku ekspluatācijas jautājumos Andris Baltais stāsta, ka
remontdarbus var iedalīt četros lielos blokos: iekštelpu remonti,
teritorijas labiekārtošanas darbi, datorklašu, kā arī virtuvju un
ēdamtelpu iekārtošana. «Mācību iestādes lielākoties nav jaunas,
tādēļ nepieciešama to pastāvīga uzturēšana,» norāda A.Baltais,
skaidrojot, ka visbiežāk veiktie darbi ik gadu ir iekštelpu remonts
– gan kosmētiskais remonts, gan arī telpu vienkāršotā atjaunošana.
Piemēram, bērnudārzā «Pasaciņa» veikta telpu apvienošana, radot
plašu vietu radošajām nodarbībām. «Mūsu mērķis ir nodrošināt ne
tikai nepieciešamos remontdarbus, bet arī rūpēties par to, lai
bērni un jaunieši ikdienā varētu uzturēties mūsdienīgā un
kvalitatīvi iekārtotā vidē,» tā galvenais speciālists. Izglītības
iestāžu tehniskā stāvokļa uzturēšana un uzlabošana ir pastāvīgs
darbs, un ik gadu Izglītības pārvaldei jānosaka prioritātes.
«Lielākoties cenšamies līdzekļus novirzīt vecāku ēku uzlabošanai.
Piemēram, darbs pie Jelgavas 3. sākumskolas iekštelpu atjaunošanas
norit jau vairāku gadu garumā, ik gadu atjaunojot kādu no stāviem,»
stāsta A.Baltais, piebilstot, ka šogad remontu piedzīvo 3. stāva
gaiteņi un tiek mainītas durvis. Telpu remontdarbi notiek arī
Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas 6. vidusskolā, bērnudārzā
«Gaismiņa», «Pasaciņa», Jelgavas Mākslas skolā un citās izglītības
iestādēs.

Par nozīmīgākajiem un apjomīgākajiem projektiem var uzskatīt
teritoriju labiekārtošanu, īpaši Jelgavas 4. sākumskolā un Jelgavas
1. internātpamatskolā, kā arī pirmsskolas izglītības iestādē
«Zemenīte». 4. sākumskolā tiek labiekārtots skolas pagalms –
teritoriju bruģē, un skolas priekšā tiek izbūvēts paaugstinājums
svinīgo pasākumu norisei. Savukārt 1. internātpamatskolā tiek
veikta teritorijas labiekārtošanas darbu pirmā kārta – notiek darbs
pie basketbola laukuma un vingrošanas kompleksa ar mākslīgo segumu
izveides. Kopumā šajā objektā ieguldīti aptuveni 80 000 eiro. «Šis
ir tikai pirmais posms – nākotnē, iespējams, tiks izbūvēts arī
futbola laukums un īstenoti citi teritorijas labiekārtošanas
darbi,» skaidro Jelgavas Izglītības pārvaldes pārstāvis. Savukārt
«Zemenītē» veikta ārējās telpas paplašināšana, nojaucot pagrabu
bērnudārza teritorijā. «Pagrabs bija avārijas stāvoklī, taču tur
atrodas vēl viena nefunkcionējoša ēka – arī to tuvākajos gados
plānots nojaukt,» turpina A.Baltais. Iestādes teritorija ir
bruģēta, izveidoti arī ērti piebraucamie ceļi. Joprojām tiek
turpināts darbs arī pie «Jundas» vasaras nometnes «Lediņi»
teritorijas labiekārtošanas – pērn celiņos ieklāts bruģa segums,
bet šogad norit žoga daļēja izbūve, lai teritorija būtu pilnībā
norobežota un bērniem droša. Līdz šim žogs sedzis vien nometnes
priekšējo zonu, taču teritorija, kas vijas gar ceļu un mežmalu,
bijusi neaizsargāta. Šīgada mērķis ir maksimāli norobežot nometnes
zonu, tādējādi gan nosakot konkrētas tās robežas, gan arī
paaugstinot bērnu drošību nometnē.

Mācību ikdienā pieaugot tehnoloģiju nozīmei, īpaša uzmanība tiek
pievērsta arī informācijas tehnoloģiju kabinetu modernizēšanai. Tas
šovasar jau paveikts Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, bet darbi
turpinās Jelgavas 5. vidusskolā. «Datorklasēm pirmām kārtām ir
jābūt drošām,» atzīmē galvenais speciālists būvniecības un ēku
ekspluatācijas jautājumos. Datorklasēs tiek izbūvēta ventilācija,
kā arī uzlabots apgaismojums. Vēl viena nozīmīga sadaļa ir
ēdamtelpu un virtuvju labiekārtošana, kas šogad tiek veikta
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, Jelgavas 2. pamatskolā, bērnudārzā
«Sprīdītis», un plānots uzsākt darbus arī Jelgavas 2.
internātpamatskolā. Šādi remontdarbi ir tehniski sarežģīti un
laikietilpīgi. To mērķis ir paplašināt telpas, lai pēc iespējas
vairāk skolēnu vienlaikus varētu ieturēt maltīti, kā arī lai
nodrošinātu virtuves atbilstību sanitārajiem standartiem. 

Līdztekus lielākiem remonta un labiekārtošanas darbiem ik gadu tiek
veikti arī avārijas remontdarbi un elektroinstalācijas nomaiņa,
iespēju robežās tiek uzstādītas apsardzes signalizācijas un
videonovērošanas kameras. Kas attiecas uz bērnudārzu iekštelpu
vienkāršoto atjaunošanu – lielākoties darbs notiek pie grupiņu
remontdarbiem, aptverot arī garderobi, virtuvi un tualeti.
Piemēram, nozīmīgs darbs šogad tiek veikts bērnudārzā «Kamolītis»,
kur tiek remontētas kāpņutelpas. «Iestādē ir četras kāpņutelpas,
tādēļ veicamais darbs ir apjomīgs un laikietilpīgs, jo iestāde
turpina strādāt arī vasaras periodā,» skaidro A.Baltais. Savukārt
«Rotaļa» šogad tikusi pie jaunām lapenēm, kā arī veikti citi
teritorijas labiekārtošanas un bruģēšanas darbi.

Foto: Austris Auziņš