26.1 °C, 2.5 m/s, 58.3 %

Pilsētā

Jauns rotaļu laukums
03/08/2011

Pilsētas mazākajiem bērniem daudzdzīvokļu namu pagalmā Vīgriežu ielā 36 iekārtots jauns rotaļu laukums. Tajā atrodas divi rotaļu kompleksi ar slīdkalniņiem – jaunākiem un nedaudz vecākiem bērniem –, šūpoles uz atsperes un smilšu kaste. Rotaļu ierīces pašvaldībai dāvina akciju sabiedrība «Latvijas tilti».

www.jelgavasvestnesis.lv

Pilsētas mazākajiem bērniem daudzdzīvokļu namu pagalmā
Vīgriežu ielā 36 iekārtots jauns rotaļu laukums. Tajā atrodas divi
rotaļu kompleksi ar slīdkalniņiem – jaunākiem un nedaudz vecākiem
bērniem –, šūpoles uz atsperes un smilšu kaste. Rotaļu ierīces
pašvaldībai dāvina akciju sabiedrība «Latvijas tilti».

Būvnieks rotaļu laukumu iekārtojis kā kompensāciju pilsētas
bērniem par neērtībām, kas radās, uzņēmumam veicot skolu un
bērnudārzu siltināšanu. Tas ir jau desmitais publiski pieejamais
rotaļu laukums pilsētā. Pārējie atrodas Raiņa parkā, Vaļņu ielas
skvērā, Ozolskvērā, pie Zvaigžņu dīķa, namu pagalmos Lielajā ielā
15a, Lielajā ielā 49, Satiksmes ielā 33, Asteru ielā 16 un Loka
maģistrālē 1, kur izveidots vides izglītības laukums. Laukumus
apsaimnieko Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība».

Foto: Ivars Veiliņš