17.8 °C, 3.7 m/s, 82.6 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāJauns sociālais pabalsts adoptētājiem
Jauns sociālais pabalsts adoptētājiem
01/07/2019

No šodienas, 1. jūlija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uzsāk jauna sociālā pabalsta piešķiršanu adoptētājiem. Jaunā pabalsta apmērs ir vienāds ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kāds noteikts katram bērnam. Proti, no bērna piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai pabalsta apmērs ir 107,50 eiro mēnesī, bet no septiņu līdz līdz 18 gadu vecumam – 129 eiro mēnesī, informē VSAA pārstāve Eva Onzule.

Tiesības saņemt bērna adopcijas pabalstu ir
vienam no bērna vecākiem, kurš adoptējis un audzina bērnu, kas
pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē – aprūpes institūcijā,
aizbildnībā, audžuģimenē, un kura adoptētie bērni uz šāgada 1.
jūliju nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Pabalstu nepiešķirs gadījumā,
ja adoptēts otra laulātā bērns, kā arī adoptētājiem, kuri
dzīvošanai Latvijā ir saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

VSAA pabalstu piešķirs no dienas, kad stājies
spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu, ja tiesas
spriedums stājies spēkā šāgada 1. jūlijā vai vēlāk. Bet, ja tiesas
spriedums stājies spēkā līdz šāgada gada 1. jūlijam, pabalstu
piešķirs no 1. jūlija. Pabalstu par periodu no šāgada 1. jūlija
VSAA izmaksās ne vēlāk kā līdz 1. oktobrim. Piemēram, ja pabalsts
būs piešķirts no 1. jūlija, tad par jūliju, augustu un septembri,
proti, par visiem trim mēnešiem, pabalstu izmaksās līdz 1.
oktobrim, kam turpmāk sekos regulāra pabalsta ikmēneša izmaksa.

Pabalstu VSAA izmaksās ik mēnesi no tā
piešķiršanas dienas līdz adoptētā bērna 18 gadu vecuma
sasniegšanai. Šo pabalstu izmaksās vienlaikus ar citiem pabalstiem,
kas adoptētājam piešķirti par bērna audzināšanu un kopšanu.

E.Onzule norāda: lai saņemtu pabalstu, VSAA
jāiesniedz iesniegums, izmantojot veidlapu «Iesniegums bērna
adopcijas pabalsta piešķiršanai» vai brīvā formā. To var iesniegt
klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, pa pastu –
nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA Rīgas pilsētas Zemgales
nodaļai: Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002 vai elektroniski, nosūtot ar
drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu pa e-pastu
zemgale@vsaa.gov.lv.

Iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz
sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Gadījumā, ja VSAA
rīcībā nebūs informācija par tiesas spriedumu par adopcijas
apstiprināšanu, pabalsta pieprasītājam tas pašam jāuzrāda vai
jāiesniedz apliecināta tā kopija.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva