18.9 °C, 1.6 m/s, 83.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavā atklās konsultatīvo centru darba tiesību un aizsardzības jautājumos
Jelgavā atklās konsultatīvo centru darba tiesību un aizsardzības jautājumos
13/01/2009

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ceturtdien, 15. janvārī, pulksten 12 Jelgavā Elektrības ielā 10 atklās konsultatīvo centru, kurā turpmāk tiks sniegtas bezmaksas konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos visiem strādājošajiem.

Ritma Gaidamoviča

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ceturtdien,
15. janvārī, pulksten 12 Jelgavā Elektrības ielā 10 atklās
konsultatīvo centru, kurā turpmāk tiks sniegtas bezmaksas
konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos visiem
strādājošajiem.

LBAS komunikācijas konsultante Dace Avena stāsta, ka konsultatīvais
centri nodrošinās konsultāciju sniegšanu strādājošiem par darba
tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas
piemērošanas jautājumiem, tajā skaitā par darba tiesību un darba
aizsardzības pārkāpumu novēršanu darba vietā, kā arī sniegs
atzinumus par darba līgumu, darba koplīgumu, darba devēju rīkojumu
atbilstību normatīvajiem aktiem darba tiesību un darba aizsardzības
jautājumiem.

Paredzēts, ka šādi centri tiks atvērti arī Liepājā, Valmierā,
Daugavpilī un Rīgā. Jaunizveidotajos centros strādās viens
konsultants, kas reizē būs arī centra vadītājs. Jelgavā jauno
centru vadīs konsultante Ligita Brahmane, kura apmeklētājus pieņems
pirmdienās no pulksten 10 līdz 12, otrdienās no pulksten 14 līdz 18
un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 12. Pārējā laikā centrs
organizēs seminārus, dosies uz darba vietām, lai sniegtu
konsultācijas atsevišķām strādājošo grupām uzņēmumos, kā arī
atbildēs uz iedzīvotāju vēstulēm.

D.Avena stāsta, ka 2008. gads ir ienesis būtiskas pārmaiņas darba
tirgū – strauji palielinājies bezdarba līmenis, daudzi uzņēmumi
samazina strādājošo skaitu, palielinās sociālā spriedze un
ekonomiskā nestabilitāte. «Vienlaicīgi Latvijā joprojām ir augsts
nelaimes gadījumu un darba tiesisko attiecību pārkāpumu skaits.
Tāpēc šajā situācijā vēl būtiskāka kļūst kopīgas darbības un
izpratnes nozīme mērķu sasniegšanā – sekmēt, lai tiktu ievērotas
strādājošo darba tiesības katrā darba vietā un uzlabot strādājošo
darba apstākļus darba vietā. Strādājošo labklājība un dzīves
kvalitāte ir tieši atkarīga no darba apstākļiem un darba tiesisko
attiecību kultūras, kas būtiski ietekmē strādājošo darba
produktivitāti un veicina ātrāku ekonomikas atveseļošanos,» tā
konsultatīvā centra nepieciešamību skaidro D.Avena.

Lai pārrunātu kopīgas sadarbības perspektīvas, analizētu pastāvošās
problēmas, iespējamos draudus un to novēršanas iespējas, Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienība konsultatīvā centra atklāšanā
aicinājusi piedalīties Jelgavas pilsētas domes un rajona padomes
vadību, kā arī Valsts darba inspekcijas, Nodarbinātības valsts
aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un nozaru arodbiedrību
pārstāvjus.